Svømmetrening i kaldt hav kan redusere drukningsulykker: – Håper det blir mer prioritert

Publisert:8. april 2022Oppdatert:8. april 2022, 12:47
KALDT VANN: Svømmetrening i kaldt hav kan redusere drukningsulykker. (Dagmar Dahl på bildet). Foto: Privat

Bare 2 prosent av svømmeundervisningen i Norge foregår utendørs. Dette er altfor lite mener svømmeinstruktør og forsker.

Hovedinstruktør i Norges livredningsselskap Bård Emil Danielsen har 17 års erfaring som svømmeinstruktør. Han forteller at veldig mye av det man lærer i svømmehaller ikke er overførbart til havet.

– Barn burde ha mye mer eksponering for kaldt vann. Da får de trent på å overvinne kuldesjokk for eksempel. Om man faller ut i kaldt hav hjelper det ikke hvor god man er på 100 meter i basseng, sier Danielsen.


SVØMMEINSTRUKTØR: Bård Emil Danielsen er hovedinstruktør i Norges livredningsselskap. Foto: Jonas Røisland

Danielsen mener det ikke er nok svømmeopplæring i kaldt vann på grunnskolen i Norge.

– Jeg håper det blir prioritert høyere. Svømmeopplæring i kaldt vann kan absolutt være med å forhindre drukningsulykker, forteller Danielsen.

Gir verdifull erfaring

Førsteamanuensis ved Nord universitet Dagmar Dahl forklarer at eksponering i kaldt vann gir verdifull erfaring.

– Det skjer en del ting med kroppen i kaldt vann. Man kan få kuldesjokk og hyperventilere. Noen får også pusteproblemer. Når du lærer å svømme i kaldt vann lærer du hvordan du skal håndtere dette, sier Dahl.


FORSKER: Dagmar Dahl har forsket på svømmeundervisning i kaldt hav. Foto: Privat

Dahl sier at det gamle ordtaket «pust med magen» også gjelder i kaldt vann.

– Det er viktig å ha fokus på pustetrening. Det stimulerer det parasympatiske nervesystemet. Da slipper kroppen ut serotonin og dopamin i kroppen etterhvert som du får kontroll på pusten i vannet. Det kan helt klart hjelpe å forhindre drukning, forklarer forskeren.

Hun har også forsket på feltet.

– Jeg har intervjuet flere lærere før svømming i kaldt vann kom på lærerplanen. De prøvde ut denne typen svømmeopplæring og de rapporterte at det var en kjempesuksess. Elevene ble etterhvert veldig komfortable i havet og lærte seg hvordan de skulle reagere for den kalde eksponeringen, sier Dahl.

Ikke nok på grunnskolen

Fra 2020 ble det gjennomført krav om at en viss andel av svømmeopplæringen på grunnskolen skal gjennomføres i kaldt vann. I tillegg skal det læres livredning i, på og ved vann ute i naturen. Både Danielsen og Dahl etterspør tydeligere retningslinjer og mer kompetente lærere på feltet.

– Selv om svømmeopplæring i kaldt vann har blitt innført i lærerplanen er det ingen tydelig plan for gjennomføringen. Få sitter på kompetansen til å lære bort heller, sier Danielsen.

Forsker Dahl reagerer også på manglende kompetanse på feltet.

– Problemet er at vi har altfor få timer til svømmeutdanning i kroppsøvingen. Det går for mye tid til for eksempel fotball og man kan ikke dø av fotball. Lærerutdanning må ha kompetente folk for alle aspekter av svømmeopplæring, sier Dahl.

Dahl sier videre at ressursene må endres og etterspør en ekstra vekting i lærerutdanning for svømmeopplæring.

Kunnskapsdepartementet har ikke svart innenfor den rimelige gitte fristen og får dermed ikke kommentert utsagnene,