Studenter ønsker bedre kollektivtilbud i sentrum

Publisert:7. april 2022Oppdatert:7. april 2022, 16:21
Studentene Ingrid Danielsen og Sunniva Myklebust-Hansen håper på endringer i prisene for kollektivtransporten.

I Bergen må man betale det samme for å kjøre kollektivt en time, som å reise ett stopp på bybanen. Det synes studentene Sunniva og Ingrid blir for dyrt. Nå kan det bli endringer.

Må gjøres noe med

UiB-studentene Ingrid Danielsen (21) og Sunniva Myklebust-Hansen (21) mener kollektivtilbudet i Bergen er bra dersom man skal reise lengre strekninger. Imidlertid synes de at enkeltbilletten må gjøres noe med. 

–Om man bare skal ta bybanen ett stopp eller to, er det ganske kjipt å betale 40kr. Og så betaler man det samme på returen. Da blir det fort en dyr tur, mener Myklebust-Hansen.

Studentene er tydelige i sin sak på hva som bør gjøres.

–Det burde komme et tilbud som gjør at man kan betale for hvor langt man skal reise inn i sentrum. Da ville det kanskje blitt billigere å ta banen og flere ville nok giddet å betale, foreslå Danielsen. 

Myklebust-Hansen håper også på en studentpris på enkeltbilletten i framtiden.

–Nå er det bare studentpris på periodebillettene. Det hadde vært fint om vi fikk rabatt på enkeltbilletten også.


Er det dyrt å betale 40 kr for å ta banen fra Nygård til Byparken?

Opp til politikerne

Under bystyremøte 30.mars ble det bestemt at byråden nå må jobbe for et bedre kollektivtilbud i sentrum. Bergen kommune skriver i e-post at byrådet og bystyret er opptatt av at Bergen skal ha et godt kollektivtilbud som er enkelt og rimelig å bruke. Kommunen ser derfor fram til å ta opp billettpriser og typer med Vestland Fylkeskommune i tiden som kommer.

 Det er Vestland Fylkeskommune som er ansvarlige for det politiske omkring Skyss, som står for kollektivtransporten i Bergen. Seksjonssjef strategi og eigarstyring i Fylkeskommunen, Merethe Mæland, skriver i en e-post at kollektivtrafikken i Bergen er noe som vil bli diskutert igjen ved neste møte den 29.april. 

–Spørsmålet om å prioritere lavere priser for studenter og lavere takster i Bergen sentrum, er politisk. 

Mæland stiller seg kritisk til om lavere priser i sentrum kan bidra i nullvekstmålet. 

–Ut ifra det vi kan si, viser det seg at reduserte priser i sentrum ikke øker konkurransekraften til kollektivtrafikken på den måten vi ønsker. Grunnen til dette, er at billigere priser i sentrum gjør at folk tar kollektivt framfor å gå eller sykle. Målet vårt er jo å øke konkurransekraften opp mot bilbruk, ikke sykkelen. Det er dette nullvekstmålet handler om. 

I e-posten presenterer Mæland andre alternativer til lavere pris i sentrum.

–Eksempler kan være mer fleksible og tilpassede produkt- og billettløsninger som kunne inneholdt både kollektivtransport, sykler og andre fremkomstmidler i samme pakke.

–Studiestøtten blir allerede strukket

Hva som skjer i tiden fremover, blir spennende å følge med på for brukerne av kollektiv transport. Student Myklebust-Hansen forstår at billigere billetter i sentrum ikke støtter nullvekstmålet, til tross for at det hadde kommet flere grupper til gode. Hun er likevel positiv til Fylkeskommunens alternativ. 

–Forslaget om en felles plattform høres bra ut dersom de får løst det på en god måte, eventuelt med flere fleksible billettløsninger. 

Avslutningsvis håper Myklebust Hansen at det kan bli større subsidiering for studenter.

–Studiestøtten blir allerede strukket langt hver måned og billigere kollektiv hadde absolutt hjulpet på.