Regjeringen foreslår å styrke den nasjonale beredskapen med 100 millioner

Publisert:6. april 2022Oppdatert:7. april 2022, 08:01

Den pågående situasjonen i Ukraina har ført til at PST har vurdert etteretningstrusselen fra Russland som økt. Derfor foreslår nå regjeringen å styrke sikkerhetsberedskapen med 100 millioner, særlig i nord.

– Vi må forebygge, oppdage og motvirke etterretning, sabotasje og påvirkning fra fremmede stater i Norge. Det arbeidet vil vi styrke med totalt 100 millioner kroner, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding på regjerings nettsider.

Statsråden forteller at de vil styrke PST og politiet med personell og utstyr, som skal gi økt operativ styrke og tilstedeværelse, særlig i de nordligste fylkene. 

– Vi styrker dette arbeidet med 57 millioner kroner, som skal gå til den nye enheten i politiet og PST mot sammensatte trusler, samt økt kontraetterretning og tilstedeværelse i Nord-Norge.

Den nye enheten hos politiet består av analytikere med etteretningsbakgrunn fra politiet og PST.

– I tillegg skal PST få 45 millioner kroner til utstyr som skal brukes til å innhente og sammenstille informasjon og avdekke frem­mede staters aktivitet i Norge, legger Mehl til.

De siste åtte millionene skal gå til innføring av sporadisk personkontroll på Svalbard.