Ny klimarapport: –Det vil til slutt ha påvirkning på menneskenes matfat

Publisert:8. april 2022Oppdatert:8. april 2022, 14:20

En ny rapport viser at norske hav har blitt nesten 30 prosent surere. Forsker Ingunn Skjelvan er bekymret for framtiden, og forteller at det er menneskeskapt CO2-utslipp som har skylden.

Rapporten, som tar for seg havforsuring i nordiske havområder over en 40-årsperiode, kom ut 1. april. Det er den første studien der man har brukt både historiske, og nye data for å analysere havforsuringen over en så lang periode. 

Problemet vil forflytte seg oppover i næringskjeden

Rapporten er skrevet av Ingunn Skjelvan, som forteller at havet tar opp omtrent ¼ av alt menneskeskapt karbondioksid som blir sluppet ut i atmosfæren. 

–Uten dette opptaket ville klimaendringene gått mye raskere.


Foto: privat

Skjelvan referer til studier som over lang tid viser at når havet tar opp CO2, blir det gradvis surere. Konsekvensene av dette er mange, ifølge forskeren.

–Hvis den havforsuringen som vi observerer i dag fortsetter, vil ikke bare korallrevforekomstene som vi har utenfor norskekysten påvirkes, men problemet vil forflytte seg oppover i næringskjeden, og vil slutt ha påvirkning på menneskenes matfat. 

Det er blant annet gjort studier som viser at torsk er blant dyrene som blir påvirket av havforsuringen. 

Videre forteller Skjelvan at korallene er bygd opp av kalkstrukturer. Når havet blir surere vil kalkmengden avta fordi den vil brukes til å nøytralisere havforsuringen.

 –Om kalkmengden i havet blir for lav vil slike organismer streve, og etter hvert står de i fare for å dø ut.  

Noe må gjøres

Filippa Frasner har skrevet artikkelen som rapporten til Skjelvan er basert på. Hun er tydelig på hva som må gjøres.

– For å forhindre at dypvannskorallene som finnes langs norskekysten utsettes for surt vann, må vi holde oss til 1,5 graders målet til FN. Det er først og fremst industrien og politikere som burde stå fremst og lede. 

Også Skjelvan er enig i dette.

– Det må politiske virkemidler til! Enkeltpersoner kan selvfølgelig redusere karbonavtrykket sitt, men vi kommer ikke utenom at det må politisk styring til for å bremse havforsuring og klimaendringer. 

Ikke raskt nok

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG) ser alvorlig på rapporten, og forteller at kommunen jobber mye for å minske CO2-utslippene.

– Utslippene i Bergen har gått ned med 27 prosent, tilsvarende 160.000 personbiler, siden 2009. Men utslippene går ikke raskt nok ned. Derfor har byrådet forsterket klimaarbeidet, blant annet ved å opprette en egen klimaetat.

Avslutningsvis kommer Bakke med en oppfordring til folket i Bergen:

– Hvis verden ikke lykkes med å bremse klimaendringene, vil alt annet vi gjør for livet i havet være forgjeves. Det viktigste vi i Bergen kan gjøre – og det gjelder både innbyggerne, bedriftene og kommunen, er å ta vår del av ansvaret for å kutte så mye som mulig av CO2-utslippene så raskt som mulig.