Mangel på universell utforming:- Ekskluderer en gruppe mennesker som også vil delta.

Publisert:8. april 2022Oppdatert:8. april 2022, 13:54
Egil Hope utenfor Villa paradiso i Bergen sentrum. En slik rampe gjør at også han kommer inn i lokalet

For de med nedsatt funksjonsevne er det ikke bare å dra på bar eller restaurant. Det er ofte nødvendig med spesiell tilrettelegging. Flere organisasjoner for funksjonshemmede ønsker derfor at det skal legges til et vilkår i skjenkebevilgningsloven i Bergen kommune om universell utforming. Byrådet for helse, eldre og frivillighet forteller at noe slikt ikke vil skje før tidligst 2024.

- For meg er det ikke bare å bestemme meg for at jeg vil ha indisk for eksempel. Jeg må vite om restauranten er tilrettelagt for meg, forteller Egil Hope. 


Egil Hope. foto: Alvilde Flaa

Hope er leder for tilgjengelighetsutvalget i handikapforbundet avdeling Bergen.

Et minimumskrav om tilgjengelighet

Leder for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Bjørn Greve sier at:

- Å legge til dette vilkåret vil si at dersom du ønsker å etablere en restaurant eller utested, da må du gjøre lokalene universelt utformet. Det burde være et minimums krav om tilgjengelighet. 

Hvorfor er universell utforming så viktig?

–Fordi om det ikke er på plass ekskluderer det en gruppe som er glad i byen sin, som ønsker å kunne bevege seg rundt som alle andre, forteller Greve.

Greve trekker blant annet fram trapper til inngangsdøren og toalettforholdene ved serveringstedene som en viktig tilgjengelighetsfaktor.

–Om eksempelvis toalettene er nede i en kjeller eller opp en trapp uten heis blir det vanskelig. Det er klart det skaper utfordringer for de som har bevegelsesvansker eller sitter i rullestol.

 

Kommunen må ta ansvar

Greve fra FFO mener ansvaret ligger hos Bergen kommune når det kommer til universell utforming.

–Bergen er en menneskerettighetsby. Da har de et ansvar for å sørge for at det er tilrettelagt. En måte å sikre at barene og restaurantene tar universell utforming på alvor vil være nettopp gjennom et slikt vilkår i skjenkebevilgningsloven. 

Byråd for helse, eldre og frivillighet, Beate Husa, sier det er beklagelig at mange utesteder mangler universell utforming.

–Vi må jobbe med å klare å gjøre flere utesteder universelt utformet over tid. Hvis vi innfører et slikt krav uten grundig utredning, vil mange utesteder måtte stenge ned. Når det bygges nytt i dag er universell utforming et åpenbart krav, men en pub i et bygg fra 1860 vil man ikke uten videre kunne tilrettelegg, sier Husa

Husa forteller at det foreløpig ikke foreligger noen planer om en slik utredning og at dette først vil bli aktuelt ved neste rullering av reglementet. Dette vil skje i 2024.

Å finne en løsning på problemet er vanskelig

Egil hope forteller at han forstår poenget til kommunen om at det til tider kan være utfordrende for de enkelte aktørene å få til universell utforming.

–Bergen er en gammel by med mye bakker opp og bakke ned. Mange av disse restaurantene ligger i kjellere eller gamle bygg og det kan derfor være vanskelig eller svært dyrt å gjøre noe med, forteller Hope. 

Det skal ikke alltid så mye til

Likevel er Hope tydelig på at det ikke alltid er så mye som skal til for å sikre inkludering og tilrettelegging.


Ikke alltid så mye som skal til. Foto: Alvilde Flaa

Hope forteller eksempelvis at bare en steinhelle utenfor inngangsdøren som kan slippes ned eller at man setter opp en rampe over trappene kan gjøre hverdagen hans lettere.  

–Inkludering trenger ikke nødvendigvis å være vanskelig, veldig dyrt eller 100 prosent. Så lenge det gjøres mer enn per i dag, sier Hope