Historisk kort opphold for mødre etter fødsel

Publisert:8. april 2022Oppdatert:8. april 2022, 15:35

Ferske tall viser at liggetiden for førstegangsfødende nå er 2,6 døgn. For 20 år siden lå gjennomsnittet på fire døgn – En farlig utvikling, mener nybakt mor, Helle Kvam Leraand.

Tall fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet viser at førstegangsfødende i gjennomsnitt kun tilbragte 2,6 døgn på fødeinstitusjon etter fødsel i 2021. Pandemien kan ha hatt påvirkning, men statistikken viser en tydelig utvikling, uavhengig av dette.

Skyndet seg hjem

Helle Kvam Leraand fødte sitt første barn i 2021, og forteller at pandemien absolutt påvirket opplevelsen hennes på sykehuset.

– Jeg fødte under pandemien og fikk da bare ha besøk av min partner én time, én gang om dagen. Det førte kanskje til at jeg skyndet meg mer med å komme meg hjem. 

Martha Svarstad Vadset er jordmor ved Kvinneklinikken på Haukeland. Hun er enig med Leraand i at pandemien har hatt en viss påvirkning. 

– Vi registrerer en ytterligere svak nedgang i liggedøgn i kortere perioder gjennom pandemien. Vi ser ikke bort fra at enkelte i disse periodene har hatt kortere liggetid enn det som er ideelt. 

Hun trekker frem at hun mener dette ikke nødvendigvis har gått utover oppfølgingen.

– Likevel er vår oppfatning at vi i all hovedsak har lykkes med å tilby trygg og god oppfølging av våre barselkvinner gjennom hele pandemien. 

Endring i praksisen

Kristine Marie Stangenes er overlege i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet. Hun forteller at det har vært en endring i barselomsorgen over lengre tid.


Overlege Kristine Marie Stangenes. Foto: Katrine Sunde, Haukeland

– Det er et ønske om at kvinnene skal ha kortere opphold, og så skal de få tettere oppfølging fra kommunene når de skrives ut. Gjennomsnittlig liggetid vil trolig bli kortere enn den er per i dag.

Også Vadset bekrefter at Haukeland har endret praksisen.

– På Fødeavdelingen i Bergen har vi i en årrekke arbeidet med å utvikle alternative modeller for barselomsorgen. I dette ligger at kvinner tilbys barselomsorg tilpasset deres behov, og med deler av oppfølgingen i kvinnens hjemkommune, eller i poliklinikken på Kvinneklinikken.

Bekymret for utviklingen

Leraand mener dette er en farlig utvikling og forteller at hun er bekymret for hva så kort oppholdstid etter fødsel kan føre til.

– En fødsel er så individuell. Jeg er redd for at det å sende mødre hjem så kort tid etter fødsel kan føre til mer fødselsdepresjon. 

Stangenes forteller at de ikke har noe data som belyser konsekvenser av kortere liggetid per nå.

– Det er veldig viktig at alvorlige sykdommer som kan oppstå i barsel ikke får forsinket diagnose eller behandling. Det er en bekymring man må være oppmerksom på. 

Haukeland har fått mulighet til å kommentere om dette også er noe de er bekymret for, men har ikke hatt mulighet til å besvare henvendelsen.

Leraand avslutter med å fortelle hvor viktig hun synes det er å engasjere seg.

– Det er veldig viktig at de som vil ha barn en gang begynner å engasjere seg nå, hvis ikke blir ikke tilbudet noe bedre!


Helle Kvam Leraand. Foto: Vera Lunde