Millionbeløp til likestilling: Ny sjømatkonferanse i Bergen

Publisert:25. mars 2022Oppdatert:25. mars 2022, 10:12
I GANG: BI-student Vår Ida Zakariassen (Tv.) skal hjelpe Mariann Frantzen og Monica Langeland realisere en sjømatkonferanse i Bergen. Konferansen skal bidra til likestilling i sjømatnæringen. (FOTO: Kristian Østvik)

Elleve prosjekter langs norskekysten skal bidra til at flere kvinner velger fiskeryrket. – Det er viktig å være positiv, men holdninger endrer seg ikke på én dag, sier fisker Sisilie Skagen (28) om satsingen.

I arbeid: Fisker Sisilie Skagen tar telefonen fra skreifisket i Lofoten. Hun er positiv til prosjekter som fremmer gode rollemodeller. (Foto: privat)

I Bergen etableres en ny sjømatkonferanse, med høye ambisjoner.

–  Det vi håper, er å skape en arena der du treffer andre og bli litt inspirert; ser og møter folk som deg selv i sjømatnæringen, sier Mariann Frantzen som er leder i Pelagisk Forening, en interesseorganisasjon for fiskebåtrederier langs norskekysten.

Frantzen forklarer at i dag er bare 3,5 prosent av fiskere, på heltid, kvinner.

Samtidig påpeker hun at konferansen ikke bare er for kvinner, men for alle. Målet er å styrke likestillingen.

Hun arrangerer konferansen, sammen med Monica Langeland og Kathleen Mathisen.

Rollemodeller for bedre rekrutering

Monica Langeland er selv utdannet fiskeribiolog. I dag er hun markedssjef i Egersund trål. Mathisen er HR-sjef i Grieg Seafood.

– Dette er en kjekk næring, sier Langeland.

For å vise fram at det er gode muligheter for kvinner, søker arrangørene etter rollemodeller til konferansen.

Gode rollemodeller er viktig for å bedre kjønnsfordelingen. Det påpekte Fiskeri- og havministeren Bjørnar Skjæran da departementet delte ut to millioner korner til elleve ulike likestillingsprosjekter den 8. mars.

Sjømatkonferansen mottok 300.000 kroner fra departementet, som eneste likestillingsprosjekt i Vestlandet

– Med så få kvinner i fiskerinæringen blir det enda viktigere å ha kvinnelige rollemodeller som viser at dette er et yrke også for kvinner, sa ministeren, i pressemeldingen.

Bein i nesa

Sisilie Skagen (28) er én av få kvinnelige yrkesfiskere, i en ellers mannsdominert fiskerinæring.

28-åringen er i gang med skreifiske i Lofoten. Hun eier båten «Braken», som fiskeren overtok i 2018. Skagen har drevet med fiske omtrent hele livet, og som fem-åring kuttet hun torsketunger på nyåret.

Fiskeren legger ikke skjul på at det er hardt arbeid.

– Jeg startet å fiske alene i januar, og det er beinhardt. Det var en liten åpenbaring, alt blir tyngre i motsetning til når det er flere på båten, sier Skagen om årets sesong.

Hva tenker du om at det tildeles penger for prosjekter som skal bidra til å øke andelen kvinner i fiskeriene?

– For min del har det ikke så mye å si, det er positivt at det dannes nettverk og slikt, men jeg tror ikke det holder. 

Endres ikke på én dag

Hun tar telefonen fra sjarken, og dekningen skurrer litt. Det er støy fra arbeidet. Fiskeren forklarer videre:

– Det er viktig å være positiv, men holdninger endrer seg ikke på én dag. Flere damer må vise at du kan lykkes i næringen. Det er den typen promotering som endrer negative holdninger, sier Skagen og fortsetter:

– Samtidig tror jeg at det er satt et sterkere søkelys på holdninger i fiskeriet i forhold til andre yrker, og det er bra.

Hva tenker du om en konferanse i Bergen for å fremme gode rollemodeller?

– Jeg synes slike ting er veldig spennende, for du blir inspirert av andre som får det til. Samtidig får du møte andre i næringen, det blir mer inkluderende.

For fiskeren er det nemlig viktig at unge får prøve et liv som fisker, at terskelen for å bli fisker senkes.