Miljøuke hos Bergen Storsenter – Grønnvasking, mener Natur og Ungdom

Publisert:17. mars 2022Oppdatert:29. mai 2022, 09:53
Senterleder på Bergen Storsenter Odd Rune Bjørge

Varehandelen blir stadig mer opptatt av bærekraft og klimakamp. Det er uklart om den økte bevisstheten er ren forretningsstrategi eller faktisk engasjement for klodens tilstand. Grønnvasking, sier Natur og Ungdom og etterspør varige tiltak.

Studier fra Accentures og NYU Stern’s Center for Sustainable Business fra henholdsvis 2020 og 2019, viser at selskapene som markedsfører seg innenfor bærekraft i gjennomsnitt har bedre driftsresultater enn konkurrentene. Det lønner seg altså å bry seg om miljøet.

Det kan virke som om Bergen Storsenter er oppdatert på disse tallene. Fra 14. til 20. mars arrangerer kjøpesenteret «miljøuke». Her deltar senterets butikker, samt BIR, Akvariet i Bergen med aktiviteter og UFF og Fretex med klesinnsamlingsstasjoner. I tillegg er ett av butikklokalene satt av til bruktmarked med Landåspikene hele uken. 

– Vi har støttet oss til uttrykket «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, og vi skal gjøre så godt vi kan». 

Det sier senterleder Odd Rune Bjørge. Prosjektet startet for to og et halvt år siden, da senteret bestemte seg for å erstatte en kampanje som utelukkende gikk på pris og volum. Kampanjen ble arrangert to ganger i året og kaltes «shoppingweekend». 

Grønnvasking

Selvmotsigelsen ved å oppfordre til handling under «grønt flagg», erkjennes av Bjørge. 

– Men det går jo an å drive kjøpesenter på en mest mulig miljøvennlig måte, både i form av hvordan regnskapet tilvirkes, men også gjennom hvordan vi ter oss her på huset med tanke på hvem vi støtter og hvordan vi sorterer. Vi må bli bedre i alle ledd!

Leder i Bergen Natur og Ungdom er skeptisk til om klimakamp er kjøpesenterets reelle formål. Hun mener at så lenge miljøukene ikke fører med seg ordentlige endringer, driver bedriften bare med grønnvasking.

– Jeg tror at det er mange som arbeider i disse bedriftene og på Bergen storsenter som mener godt og som har lyst til å gjøre en forskjell, også er det jo bare veldig vanskelig å endre de store systemene som faktisk skal til for at vi skal få en effekt. 


Leder i Bergen Natur og Ungdom Laura Vaagland er kritisk til «grønne» kampanjer.

Konkurrent og senterleder på Galleriet Hågen Solheim er enig. Han sier at miljøuken er utrolig bra for å få oppmerksomhet, men at det likevel er de langvarige prosessene som er viktig. 

– All ære til de for at de gjør det, for det er veldig positivt. Men til syvende og sist er det det man gjør hver eneste dag som er det avgjørende. 


Markedskoordinator Maria Strandenes og senterleder Hågen Solheim viser frem diplomet for deltagelsen i pilotprosjektet «Nettverk for bærekraftig handel»

Selv har Galleriet ingen planlagte miljøkampanjer. De satser isteden på ulike drifts- og infrastrukturtiltak. I tillegg til planlagt renovasjon av deres prisbelønte kildesorteringssystem «Subwaste», skiftet senteret nylig ut hele ventilasjonssystemet sitt. 

Tidligere i mars ble den siste av fire samlinger i Virke og LO sitt felles pilotprosjekt «Nettverk for bærekraftig handel» avholdt. 

– Vi må begynne med de store tingene, også går vi mer i detalj etter hvert. Det kan godt hende at kravene til våre leietagere om noen år blir veldig mye strengere. Bærekraft er helt klart et prosjekt for oss.

Ren forretning

Senterleder på Bergen Storsenter Bjørge er enig viktigheten av å gjøre ord til handling. 

– Vi må «walk the talk». 

Hvor mye av dette er ren forretningsstrategi? Det er jo blitt veldig in å være miljøbevisst. 

– Det er vel mer en erkjennelse av at dette er det viktigste temaet på agendaen både lokalt og globalt – i uminnelige år fremover. Dette er noe som ingen slipper unna. Det er noe som vil vare. Alle må ta hensyn til dette mer og mer. 


Senterleder Bjørge vedkjenner sammenhengen mellom grønt image og markedsvekst.

Rent salgsmessig har senteret lite å sammenligne med. Men sammenlignet med tallene fra den kampanjeforgjengeren på pris og produkt tyder lite på at bedriften taper på miljøuken, ifølge Bjørge. 

– Og når det gjelder sånn omdømmemessig er det jo klart at alt som folk oppfatter som positivt er noe vi vil tjene på. Og det er i dag større sannsynlighet for at vi styrker omdømmet med en kampanje med miljøtema, fremfor noe prismotivert - som tross alt finnes overalt. 

Uavhengig av forretningsgunst, så er vi er nødt til å gjøre dette fordi at vi faktisk mener det, fortsetter Bjørge.

– Det kan ikke være et skuespill.