FN-psykolog om kjønnsrelatert vold i krig: – Kan være ekstremt ydmykende

Publisert:18. mars 2022Oppdatert:18. mars 2022, 12:11
Lea Grøstad og Ella Marie Roll-Hansen fra PUG snakker sammen med Nora Sveaass før foredraget på Kvarteret. Foto: Olivia Åkerholm

Akkurat nå kan vi se en masseproduksjon av traumer i krigen i Ukraina. Dette forteller Nora Sveaass, tidligere psykolog i FN:s komite for menneskelige rettigheter.
– Vi hører om seksuelle overgrep og ser hvordan den brutale historien gjentar seg.

Men det er fortsatt en taushet rundt mange krigsforbrytelser. Stereotypier, tabu og ydmykelse er tilknyttet til alle typer seksuelle overgrep, ifølge Sveaass. Dette vil Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) i Bergen forandre, gjennom å åpne opp konversasjonen rundt seksuell vold mot både kvinner og menn. Fordi det er ikke bare kvinner og barn som rammes - også menn blir utsatt for denne typen traumer.

Nora Sveaass er psykolog og langvarig ekspert i FNs komite for menneskelige rettigheter. De siste to årene har hun jobbet særlig med opplæringstiltak for hjelpere engasjert i arbeid med gutter og menn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep i krig og konfliktsituasjoner. Gjennom jobben sin har hun hørt om fryktelige historier om seksuelle overgrep mot både kvinner og menn. 

– Det dreier seg om alt fra voldsomme seksuelle ydmykelser og penetrering med grusomme objekter, til kulturell ydmykelse, sier Sveaass.

PUG vil belyse problemet

For å øke kjennskapen rundt kjønnsrelatert vold i krig og konflikt arrangerte PUG på tirsdag et foredrag på Kvarteret i Bergen. Kvarteret var fylt av studenter, som var der for å høre Nora Sveaass fortelle om hennes erfaringer av seksuell vold i krig.

Sveaass forteller at kulturelt truende handlinger ofte brukes i krig som en form for ekstrem ydmykelse for menn. 

– På samme måte som det for oss kvinner kan være ekstremt ydmykende med tvungen nakenhet, kan det for eksempel, for en muslimsk mann være fryktelig å gå i rosa kvinnetøy eller bli påsmurt menstruasjonsblod, sier hun.


Nora Sveaass snakket på tirsdag om kjønnsrelatert vold i krig og konflikt på Kvarteret sammen med PUG i Bergen. Foto: Olivia Åkerholm

Kulturelle forskjeller

Kulturelle forskjeller finnes også. Måten å bruke seksuelle overgrep og ydmykelser i krig, kan sees på forskjellige måter for ulike steder i verden, ifølge Lars Weisæth. Han er psykiater ved Universitetet i Oslo og militær- og krisepsykiater, og forteller at han har hørt om seksuell vold som brukes mot mannlige fanger i islamske land. Han har derimot ikke hørt om noe slikt som skjer i vesten.

– Men seksuell vold brukes uten tvil som krenkning, særlig i krig. Selv om jeg ikke har møtt en eneste mann som er blitt utsatt for slike overgrep, er det sikkert mange som tier og ikke tør å tre frem, forklarer Weisæth. 

Kjønnsrelatert vold i krigssituasjoner er ikke noe nytt. Sveaass frykter at slike seksuelle overgrep alltid har blitt brukt som våpen i krig og konflikt. Men det var ikke før på 90-tallet man faktisk skjønte hvor systematiserte disse overgrepene er.

– Da ble det for første gang gjort forsøk på å tallfeste slike overgrep, og det ble en større bevissthet om behovet for hjelp til utsatte, sier Sveaass.

Hun forteller videre at samfunnets forståelse for seksuelle overgrep etter hvert økte. I dag vet man at denne typen vold brukes som våpen i krig og konfliktsituasjoner, for å ødelegge et samfunn innenfra. Men bevisstheten er i hovedsak sentrert rundt kvinner og barn, selv om vi vet at også gutter og menn blir utsatt for slike overgrep.


Nora Sveaass har foredrag på Det Akademiske Kvarter sammen med Lea Grøstad og Ella Marie Roll-Hansen fra PUG. Foto: Olivia Åkerholm

Kjønnsroller og stigma

Psykologistudentene Lea Grøstad og Ella Marie Roll-Hansen fra PUG i Bergen, tror at noe av grunnen til tausheten rundt kjønnsrelatert vold mot gutter og menn ligger i tankene om kjønnsroller og seksualitet vi har i dag.

– Det er en idé om at gutter alltid vil ha sex, og at de er mer seksuelle enn kvinner, sier Grøstad, og tenker at det derfor kan være vanskelig for dem å snakke om seksuelle overgrep.

Også Sveaass ser kjønnsrelaterte strukturer i samfunnet som en årsak til hvorfor vi snakker så mye mindre om overgrep mot menn enn mot kvinner. 

Hun forteller at hun nylig snakket med en kollega som forsker på seksuelle overgrep i England. Han fortalte henne at overraskende mange gutter og menn har henvendt seg til ham om sterke og vonde erfaringer på dette området.

– Mennene fortalte om situasjoner der unge gutter blir voldtatt av voksne kvinner, og blir møtt med uttalelser som “Hvordan var du så heldig?”. Fordi stereotypien er at alle gutters våte drøm er å bli voldtatt av en kvinnelig lærer, sier Sveaass.

Stigmaet rundt overgrepene er stort, og reaksjonene hos ofrene kan være sterke. 

– Mange menn opplever det som en svært rystende, smertefullt og ydmykende opplevelse, som derfor er veldig vanskelig å snakke om, sier Sveaass.

Vil redusere stigmaet gjennom bedre informasjon

En måte å redusere stigmaet på er gjennom å spre informasjon om at dette faktisk skjer. Ifølge Sveaass kan en årsak, til at kjønnsrelatert vold mot kvinner er noe vi er bedre kjent med enn det mot menn, ligge i det som unge mennesker advares mot når det gjelder slike overgrep.

– Når man på skolen i Norge snakker om seksuelle overgrep er reaksjonen blant guttene ofte noe i stil med: “Jamen dette gjelder damer, ikke oss”, forteller Sveaass.

Gjennom å gi bedre utdanning håper Sveaass at man kan gjøre effektene av seksuelle overgrep lettere på individnivå. Men hun er også nøye med å påpeke at dette er en forandring som også må skje på samfunnsmessig og politisk nivå. Når det kommer til overgrep i krig og konfliktsituasjoner, må en forandring skje også på militært nivå. 

– Forklaringer som “Krig er krig og menn er menn”, som vi har hørt før, holder ikke lenger, sier Sveaass.

Sveaass føyer også til at det i alt arbeid med mennesker som er utsatt for alvorlige menneskerettighetsbrudd, er viktig å forstå betydningen av det praktiske hjelpearbeidet. Gjennom slikt arbeid kan man få ofrene til å forstå at de har vært utsatt for en krigsforbrytelse. Og at det ikke er noen skam knyttet til det.