«Det skeive blikket» på Kode: – Fare for en holdningskampanje, mener Morten Traavik

Publisert:25. mars 2022Oppdatert:26. mars 2022, 23:44
Mathias Skaset ønsker å utfordre publikums holdninger og oppfatninger.

«Det skeive blikket» stilles ut neste uke på Kode. Kunstner og regissør, Morten Traavik, mener det er problematisk om man skal se kunst med et bestemt syn. Kurator for utstillingen, Mathias Skaset, sier at dette ikke er intensjonen.

I herskapelige lokaler på Kode 4 i Bergen sentrum er forberedelsene i full gang til utstillingen «Det skeive blikket» som har premiere neste uke.

Gjennom nærmere 160 verk fra antikken til i dag, tematiseres alt fra camp estetikk, cruisingkultur, greske myter og peppermø-kulturen på 1800-tallet.

­– Vi ser etter historier som forteller noe om brudd for normene i kjønn og seksualitet, forteller kurator Mathias Skaset.

Men hva er egentlig skeiv kunst?

– Skeiv kunst handler om blikket som ser. Disse utrykkene kan tolkes forskjellig basert på hvem som ser kunsten, forklarer Mathias Skaset.

Ønsker ingen holdningskampanje

Morten Traavik har tidligere uttalt seg kritisk til søkelyset på mangfold i kunst og kultur. Han mener det er problematisk å forvente at kunst skal bekrefte bestemte verdisyn eller ideologier. Han har ikke sett utstillingen, men kommenterer på et generelt grunnlag.

– Ut fra mitt kunstsyn bør kunst prinsipielt ikke skapes under noen pedagogiske, politiske eller moralske retningslinjer påført ovenfra, forteller han.


Kunster og regissør, Morten Traavik, ønsker ingen holdningskampanjer i kunsten. Foto: Privat

Han mener mangfoldsfokuset blir selvmotsigende:

– Når man forteller publikum hvordan de skal se på kunst vil det virke mot sin hensikt. Det vil bidra til mindre kunstmangfold.

– Det står i fare for å ende opp som en holdningskampanje, legger han til.

– Dette er en utstilling, ingen kampanje

Direktør for Kode, Petter Snare, forteller til Bymag at det er viktig for Kode å ta del i samfunnsdebatten.

– Hvis vi som museum og kunstfelt ikke klarer å ta del i denne debatten, har vi feilet som museum, sier direktøren.

Tror du utstillingen kan ende opp som en holdningskampanje?

– Nei. Dette er en utstilling, ikke en kampanje, tydeliggjør Petter Snare.


– Dette er ikke en kampanje, sier direktør Petter Snare. Foto: Jonas Ørbeck Sire

Kurator Mathias Skaset presiserer at utstillingen ikke har som mål å begrense hvordan publikum skal se på kunsten. Han sier seg enig med uttalelsen til Traavik.


– Det å utfordre publikums holdninger og oppfatninger er akkurat det vi ønsker med denne utstillingen. Museene og kunstverden har lang tradisjon med å presentere kunst gjennom fortellinger som fremstår som nær sagt fasiter for hvordan kunsten skal ses. Dette ønsker vi å røske opp i og undersøke, sier Skaset.

– Det er fullstendig opp til publikum å tolke videre i den retningen de ønsker. Kunsten skal være fri, legger direktør Snare til.

Personlig for kulturministeren

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (AP) utdyper til Bymag hvorfor det er viktig med mangfold i kulturlivet:


Personlig for Kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet&;

– Målet er at flest mulig skal kunne delta på akkurat de arenaene de ønsker, og det gjelder selvsagt også i kulturlivet. Det skal aldri være slik at seksuell orientering, bakgrunn, funksjonsevne eller religion hindrer deltakelse.

I år er det 50-år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Det markeres med «Skeivt kulturår 2022» som skal sette lys på skeiv kunst og kultur. «Det skeive blikket» på Kode er en del av denne markeringen.

Trettebergstuen er selv skeiv, og forteller at markeringen er et viktig tiltak som både er personlig og politisk.

– Det er på grunn av de som sto på for å få avkriminalisert homofili, og siden tok kampen steg for steg, at vi kan leve et godt og fritt liv i dag. Samtidig skal vi aldri slutte å kjempe for frihet og like rettigheter. Dette vil vi øke synligheten, mangfoldet og inkluderinga for og av skeive, og gjerne skeive med ulik bakgrunn, forteller kultur- og likestillingsministeren.

En feiring av kjærligheten!

Direktør Petter Snare forteller at Kode ønsker å være en arena som bidrar til økt mangfold og inkludering. Han forteller at Kode jobber med flere måter å se kunst og kultur på.

– Nå blir det viktig å se på bredden av feltet og få fram nye stemmer. Skal vi øke mangfold og inkludering må folk få kunnskap om forskjellig kunst. Vi ønsker ikke å bli en «hvit mannsbastion», sier direktøren til Bymag.

– Vi ønsker å feire kjærligheten! Slår direktøren fast.


Kurator Mathias Skaset håper så mange som mulig vil komme innom og dele et glass på åpningsdagen. Foto: Jonas Ørbeck Sire

Det gjenstår mye arbeid en uke før den store premieren, men Skaset virker sikker på at utstillingen blir en suksess:

– Pulsen er høy, men jeg gleder meg helt sinnsykt. Ting begynner å komme på plass og jeg kan se hvor fint det blir. Det blir en stor fest, og jeg håper så mange som mulig vil komme innom og dele et glass på åpningsdagen!

Utstillingen har premiere 1. April på Kode 4 i Bergen sentrum