Sykdommen kvinner lider av i stillhet

Publisert:16. april 2021Oppdatert:2. mars 2022, 13:54

Det er antatt at en av ti norske kvinner har endometriose. I Sverige har de fire behandlingsentre, Norge har ingen.