Studentvalget er i gang: – Viktig for demokratiet

Publisert:14. april 2021Oppdatert:15. april 2021, 08:10
Ser frem til valget: Petter Morland har sett voldsomt engasjement hos kandidatene. Foto: Ingrid Årdal.

Onsdag ble valgurnene for studentenes viktigste valg åpnet. Rektoratet arbeider tett sammen med Studentparlamentet, og ser frem til å representere studentene.

– Jeg er spent, og jeg gleder meg til å bli kjent med de nye representantene, forteller Margareth Hagen, som er rektor ved Universitetet i Bergen.

Onsdag klokken 1200 åpnet Studentparlamentet for at studentene kan avgi sin stemme. Avstemningen foregår fra 14. april til og med 20. april kl. 12. Dette gir studentene muligheten til å påvirke de sakene som skal legges frem for å heve kvaliteten på blant annet studiene, campus og læringsmiljøet.

Tidligere skrev en sak om hvordan Studentparlamentet jobbet frem mot Studentvalget under pandemien. Ved de fleste fakultetene kan studentene nå finne plakater om Studentvalget - for nå er valget i gang.

Petter Morland er leder av Studentenes valgstyre og kan fortelle at han ser frem til valget.  

– Det blir gøy! Jeg har gledet meg veldig til klokken 12.

– Jeg har sett et voldsomt engasjement blant alle kandidatene og ser veldig frem til hva de har planlagt, ikke minst hvordan det vil gå i debatten på torsdag, sier lederen for valgstyret.

På torsdag inviterer Bærekraftspilotene representanter fra kandidatlistene til debatt. Debatten skal omhandle bærekraft og målene som må nås innen 2030. I tillegg forteller Morland at de fremover blant annet kommer til å publisere videoer.


Nytt samarbeid: Margareth Hagen mener Studentvalget også har betydning for utvikling av hele demokratiet. Foto:

– Et givende og utviklende samarbeid

Margareth Hagen overtok rektortittelen ved Universitetet i Bergen 7. januar. Hun forteller at inneværende rektorat nå er inne i sluttspurten, og at hun nå ser frem til å utvikle nye former for samarbeid med studentene.

– Det er alltid veldig givende, utviklende og kjekt å samarbeide med studentene. De er perspektivrike, kloke, og de gir viktige korrektiver i prosessene våre.

Dette forteller Hagen som uttrykker det sterke og brede politiske engasjementet representantene viser.

Rektoren forteller om UiB som en demokratisk organisasjon. Rektoratet samarbeider tett med parlamentet. Studentenes politiske arbeid har betydning for de strategiske valgene som gjennomføres. Hun legger til at også medlemmene i Arbeidsutvalget deltar i de sentrale utvalgene, og at deres stemme har tyngde.

– Vi trenger studentperspektivet for å utvikle UiB videre som et godt universitet.

Hagen setter studentenes arbeid i perspektiv.

– Studentvalget har også en videre betydning enn det rent universitetspolitiske. Universitetet er viktig for vedlikehold og utvikling av hele demokratiet.


Et viktig samarbeid: Studentperspektiv for å utvikle UiB videre som et godt universitet. Foto: Hentet fra Studvalg.no

Studenter for studenter

Venstrealliansen stilte i 2020 som den største listen i parlamentet. Listen diskuterer blant mye annet hvordan byggene er utformet.

– Vi ønsker å gjøre det tilgjengelig slik at alle kan studere på UiB. De med nedsatt funksjonshemming kan bruke alle byggene ved å tilrettelegge for mer brukervennlighet, forteller Ingrid Borvik som er listerepresentant for Venstrealliansen og legger til:

– Jeg stiller til valg for Venstrealliansen UiB fordi jeg tror på en rettferdig boligpolitikk, et godt helsetilbud for studenter og et grønt universitet.

Listekandidatene som stiller er Generell studentallianse, Liberal liste, Moderat liste, Realista, Sosialdemokratisk liste og Venstrealliansen.

Listekandidatene for de seks ulike listene bringer blant annet inn tema som likhet, frihet og solidaritet, psykisk helse hos studentene, fokus på undervisning, studenttilværelsen og å skape muligheter for at internasjonale studenter enklere kan komme i møte med nasjonale studenter.

Håvard Rørtveit representerer Moderat liste. Han kan beskrive representantene som en sosial gjeng, og en ordentlig vennegjeng.

– Vi synes det er givende å jobbe for at studenthverdagen skal bli bedre.

Rørtveit uttrykker at han får et «kick» av at saker får gjennomslag.

Du kan lese mer om Studentvalget og stemme .