Store mineralfunn gir håp om lokal verdiskapning

Publisert:8. april 2021Oppdatert:9. april 2021, 10:04
Rune Johanson (42) er optimistisk til mulig gruvedrift på Helleland. FOTO: Nicolas Hovland

Under bakken på Helleland har Norge Mining funnet mineraler til verdier på flere hundre milliarder korner. Håpet til ordfører Odd Stangeland er ny industri til regionen.

Eigersund kommune har lenge visst om milliardverdiene som finnes i berggrunnen på Helleland. Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) estimerte mineralene til en verdi rundt 300 milliarder allerede i 2012.

De siste 2 årene har Norge Mining undersøkt enda dypere enn det NGU gjorde for 9 år siden, og funnet verdier langt over det som ble antatt tidligere. Slike funn blir godt tatt imot av Rune Johanson (42) som bor på Helleland.

– Det er veldig spennende at det kan skje i en såpass liten bygd. På steder som er preget av fraflytting er alt slikt kjærkomment, sier han.

Om det blir gruvedrift i området er fremdeles usikkert. Ordfører i Eigersund kommune Odd Stangeland (AP) tror et prosjekt kan starte i løpet av 5 år, men ingenting er sikkert enda.

– Nå er det slik at kommersielle krefter er veldig interessert i denne forekomsten og bruker enormt mye ressurser på dette og har som mål å drive med gruvedrift. Samtidig er det alt for tidlig å fastslå eventuell gruvedrift på Helleland siden vi ikke har begynt å utrede konsekvensene av gruvedrift i området, sier ordføreren til Bymag.

Prosjektet er i en veldig tidlig fase hvor kommunen foreløpig prøver å finne rammebetingelsene for eventuell gruvedrift. Verken Norge Mining eller andre aktører har fått noen utvinningstilatelse fra Direktoratet for mineralforvaltning som gjør det mulig å starte med gruvedrift. Administrerende direktør for Norge Mineraler, datterselskapet til Norge Mining, Gunnar Holen håper å kunne sette i gang med gruvedrift i 2026.

– Neste fase blir å sikre utvinningsrett på mineralene, sier Holen til Bymag.

Vil ha mer enn bare et hull i bakken

Ordfører Odd Stangeland (AP) vil skape industri hvis gruvedrift blir aktuelt i kommunen.

Selv om det fremdeles er tidlig å si om det blir gruvedrift på Helleland, har kommunen  begynt å jobbe med de nasjonale rammebetingelsene for mineralnæringen. 

Dersom det blir vedtatt gruvedrift i området, er Stangeland fast bestemt på å utnytte mineralene på en annen måte enn vi gjør med naturressurser i dag.

– Mange tenker at et hull i bakken er det som er gruvedrift, og det er det jo, men det som er spennende er å se på hvordan Norge kan bli noe mer enn bare en råvareeksportør. Slik det er i dag høstes mange naturresurser i Norge for så å bli sendt ut av landet der ressursene bearbeides, og der en fortsetter resten av verdikjeden.

– Min ambisjon er vertfall at dersom vi skal vurdere gruvedrift i Eigersund, så skal det handle om veldig mye mer enn å bare ta ut mineraler fra berggrunnen, sier Stangeland.

Han påpeker også hvor viktig nye arbeidsplasser er for en kommune som Eigersund og regionen Dalane. Ordføreren vil bli skuffet dersom dette også bare blir et prosjekt som ender med eksport av råvarer.

– Det ligger muligheter her som jeg mener vi skal ha ambisjoner om å se på mye mer enn å bare si at det er greit nok hvis vi får noen arbeidsplasser. Vi må bygge industri.

Norges nye olje?

Norge har store mineralressurser både på land og havbunnen. Vi kan sitter på mineralressurser, og eksperter har allerede begynt å trekke sammenligninger med Norges oljeeventyr. For Rune Johanson, blir det alt for tidlig å trekke en slik slutning.

– Jeg tviler på at det er Norges nye olje. Trolig kan ingenting vær den nye oljen. Opp gjennom har mye blitt kategorisert som den nye oljen, men det er ingenting som kommer til å bli den nye oljen for oss.

Likevel har Johanson håp om at funnene kan ha stor betydning på den lokale befolkningen.

­– Forhåpentligvis påvirker det lokalbefolkningen positivt. Kanskje nye ting vi ikke har tenkt på kan vokse frem. Kanskje det holder liv i de få tingene som er her fra før.

Fant større verdier enn først antatt

Verdiene NGU fant i 2012 var bare overflaten på det som kan bli et mye større mineraleventyr. Norge Mining boret over 2000 meter under bakken på Helleland og fant mineraler så langt ned boret gikk.

­– Den ble kartlagt av NGU for flere år siden, men en har sett på mineralforekomsten som krevende å utvinne. Det er mange ulike mineraler som ligger i grunnen, og det har noe med verdien av disse å gjøre, sier Stangeland om funnene.

antar de at området kan ha 4 milliarder tonn av verdifulle mineraler og ressurser. Dette er bare en liten del av deres større «Bjerkreim Exploration Project» som skal inneholde rundt 70 milliarder tonn av de samme mineralene som på Helleland. 

Gunnar Holen sier det er for tidlig å si noe om hvor stort omfang gruvedriften i området vil kunne være. Siden Norge Mining fremdeles driver undersøkelser i området vet man heller ikke den eksakte verdien av mineralene. 

– Det er veldig store verdier. Vi driver med en scoping studie nå, så vi har ikke eksakte tall før denne er gjort.