Økt salg av blålysbriller under pandemien

Publisert:16. april 2021Oppdatert:16. april 2021, 16:29
SALGSØKNING: Rezepten har opplevd salgsøkning av blålys-blokkerende briller. FOTO: Anna Sophie Lehne Drangsland

Spesialforretningen Rezepten i Bergen har opplevd økt etterspørsel etter søvnrelaterte produkter. Kan skyldes bevisstgjøring rundt eget søvnmønster og lyseksponering. 

Rezepten har spesielt merket en salgsøkning av briller mot blått lys. Det forteller Birte Merete Olsen, som er deleier av spesialforretningen. 

Brillene skal sitte på før man legger seg, og beskytter mot blått lys slik at man blir naturlig trøtt.

- Mange av kundene kommer for å kjøpe briller mot blålys. Man er mer på skjerm enn før, og det kan ha en påvirkning på søvnen. Man har til og med telefonen i sengen. 

Brillene er produsert av norske Circadian Eyewear, som har kontorer i Kvinnherad. 

Bevisstgjøring

Styremedlem i Circadian Eyewear, Ali Heshmati, bekrefter salgsøkningen av blålys- blokkerende briller. Han tror mange har blitt mer bevisste på sitt eget søvnmønster under pandemien.

- I tillegg har hjemmekontor gjort at vi blir mindre eksponert for dagslys etter vi står opp, mens vi blir eksponert for skjerm og blått lys på kvelden.

Brillene skal skåne øynene for det «blå» lyset på kveldstid. Det blå lyset hemmer frigjøringen av melatonin, kroppens søvnhormon, som gjør oss trøtte.

Må brukes riktig 

- Hvis brillene er blanke er det lite trolig at de filtrerer bort blått lys. De bør være oransje, og må være testet.

Det sier leder forskningsgruppe om søvn og kronobiologi ved NTNU, Håvard Kallestad. 

Han forklarer at brillene brillene helst skal være på kontinuerlig i et par timer for best mulig effekt. 

-Det er veldig stor forskjell fra individ til individ, med tanke på melatoninutskilning. Egentlig virker det på døgnrytmen og ikke på søvn. 

Dersom brillene er testet og brukes riktig, kan det føre til mindre hemming av melatoninutskillelsen, slik at man blir trøtt. 

- Det virker som om slike briller filtrerer bort de frekvensene som man reagerer på, og det vil føre til mindre hemming av melatonin. Det er mulig at man sover bedre, men det er vanskelig å si, fordi det hovedsakelig påvirker døgnrytmen.