Kaller helsetjeneste «undervisning» for å omgå merverdiavgift: – Useriøst

Publisert:12. april 2021Oppdatert:14. april 2021, 13:02
Ronny Hansen, hypnoterapeut og foreleser ved Hypnoseakademiet, er kritisk til terapeutene som bare bytter kategori for å slippe merverdiavgiften. Foto: Hillevi Leknes
Et smutthull for hypnoterapeuter.

Fra og med januar 2021 ble alternativ behandling pålagt merverdiavgift. Noen hypnoterapeuter unngår dette ved å endre næringssektor fra helse til utdanning.

– Dette er useriøst

Bymag har hatt kontakt med hypnoterapeuter som har endret bransjekode. Terapeutene har enten ikke ønsket å gi ytterligere kommentar, eller ønsker å forbli anonyme.

– Jeg har bare endret det til «undervisning», siden jeg lærer pasientene mine en tanke- og væremåte, sier en av de anonyme terapeutene.

– Tyder ikke det på at det ikke er en helsetjeneste du tilbyr?

– Nei, det syntes jeg ikke, men det er også en form for undervisning.

Ronny Hansen er hypnoterapeut, og kaller dette for en useriøs håndtering av avgiften. Han mener det er ødeleggende for hele bransjen at noen aktører handler på denne måten. – Det setter bransjen vår i et mer useriøst lys.

– Hvilken tjeneste som selges vil bero på en konkret vurdering av tjenesten, sier Maj Hines, underdirektør i Skatteetatens juridiske avdeling.

– Det er den som omsetter tjenesten som skal rapportere korrekt informasjon om dette til registermyndighetene, herunder oppgi korrekt bransjekode for virksomheten.

Hines advarer mot å oppgi en bransjekode som ikke stemmer overens med realiteten. – På generelt grunnlag vil det kunne gi grunnlag for etterberegning dersom man bevisst foretar tilpasninger for å unngå merverdiavgift som ikke er i tråd med de reelle forhold.
 

Holder kurs i hvordan man unngår avgiften

– Det mest fornuftige er å gjøre de endringene som skal til for at du kan fortsette å være en momsfri aktør, sier Hansen. Han er også hovedforeleser ved Hypnoseakademiet, hvor man kan lære å legge om tilbudet sitt slik at man kan drifte uten merverdiavgiften. 


Bymag besøkte Ronny Hansen på hans kontor i Bergen.
Foto: Hillevi Leknes

Hansen forteller til Bymag at endringene blant annet innebærer å endre kategori på Brønnøysundregisteret, å informere korrekt om tjenestene på nettsiden, samt legge tjenestene mer «pedagogisk opp». 

Hansen presiserer at det er forskjell på aktørene som “bare” endrer næringskode, og de som tilpasser tjenestene sine til undervisning, slik det læres på Hypnoseakademiet. Han anser førstnevnte som ødeleggende aktører for bransjen.

Hines fra Skattedirektoratet poengterer at det vil være avgjørende om den tjenesten som blir omsatt faktisk er en undervisningstjeneste eller ikke. – Man er selv ansvarlig for egen virksomhet, uavhengig av man har fulgt råd fra andre som viser seg å være feil.

– Hypnoterapi er en terapiform som i stor grad er mental. En del andre terapiformer har tydelige fysiske innslag, mens hypnoterapi er hundre prosent mental. Det åpner for muligheter for en mer pedagogisk tilnærming, forteller Hansen.

Hansen sier det er for tidlig å vite hvor mange som har endret tjenestene sine, men han forteller at han hadde 16 terapeuter på det første kurset. Kurset vil bli holdt flere ganger, også online.
 

- Vil føre til flere useriøse aktører

Alternativ behandling var før nyåret, på lik linje som ordinære helsetjenester, unntatt fra merverdiavgift. Unntaket for helserelaterte tjenester ble begrunnet i at enkelte behandlingsformer har en viss «naturlig relasjon» til helse.

I forslaget fra juni 2020 så påpekes det at tjenestene betales i sin helhet av konsumentene, noe som gjør de godt egnet til merverdiavgiftsplikt. Regjeringen skriver i forslaget at dette vil føre til dyrere tjenester for konsumentene.

Lena Sørenes tilbyr Hypnoterapi, regresjon og EFT. Hun syntes det er dumt at tjenestene nå blir mindre tilgjengelige, spesielt i dagens økonomiske klima.


Lena Sørenes er en av terapeutene som ikke har endret tjenestene sine til utdanning. Foto: Privat.

– Jeg synes det er leit. Jeg synes det burde bli tatt mer hensyn til at folk blir bedre, friskere og at det forebygger sykdom. Jo flere som er friske, jo flere kan bidra i samfunnet, sier Sørenes.

Sørenes har likevel vært en av hypnoterapeutene som ikke vil endre kategori for å unnvære den nye avgiften.

­– Jeg anser det jeg gjør som terapi. Det er én-til-én timer, selv om det kan være ting de lærer som de kan fortsette å gjøre på egenhånd, sier Sørenes.

– Hvorfor tror du denne goden har blitt tatt bort?

– Noen vil ta bort alternativ medisin og behandling, noen vil luke ut de useriøse utøverne, og noen ser det som en mulighet til å ta inn mer penger til statskassa, sier Sørenes.

Hansen lufter også en bekymring for at endringene kan føre til flere useriøse aktører, siden det nå er færre inngangsbarrierer i markedet for å starte opp.

- En av gulerøttene for å stå i registeret for alternative behandlere var at du ble en momsfri aktør, sier Hansen.

Det refereres til det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling, som en kan stå i dersom man møter visse krav. Skattedirektoratet har i konkrete saker lagt til grunn at andre utøvere enn helsepersonell må være i registeret for å omfattes av unntaket for merverdiavgiften.

De nye reglene tar likevel stilling til at dersom man er autorisert helsepersonell så vil man kunne bli unnlatt fra merverdiavgiften. Dette gjelder da også hvis man praktiserer alternativ behandling i kombinasjon med mer tradisjonelle metoder.

Som hypnoterapeut er det ikke mulig å bli autorisert, ifølge Sørensens. – Ikke før «skolemedisinen» anerkjenner det som en godkjent behandlingsform.

 

- Ikke riktig at vår tjeneste pålegges moms

Ronny Hansen er klokkeklar om hva han syntes om endringen i regelverket. – Alle helsetjenester bør stilles på lik linje, så sant de oppfattes som seriøse. Frihet til å
velge den tjenesten som passer den enkelte best bør være et viktig prinsipp
for hele helsenorge.

– Er det ikke paradoksalt at man vil bli tatt seriøst av skolemedisinen som helsetjeneste, men samtidig endrer tjenestene til undervisning for å unngå avgiften som følger med?


Hansen er uenig i den nye merverdiavgiften. Foto: Hillevi Leknes.

– Jeg kan ikke se at det er riktig at vår tjeneste skal pålegges moms. Vi bidrar til at folk får en bedre hverdag ved å løse problemene deres, som igjen gjør at de får bedre helse.

Han argumenterer for at hypnoterapi er koblet til den fysiske helsen, gjennom den mentale underbevisstheten til pasienten. Han peker blant annet på fobi, røyking og overvekt.

– Kroppen har en fantastisk evne til å helbrede seg selv, og hypnoterapi bidrar til at kroppen får til denne prosessen på en bedre måte.  

– Vi henvender oss til det ubevisste sinnet. Hvis folk sliter mentalt, så er problemet i det ubevisste sinnet. Det kan selvfølgelig være svært alvorlige problemer, som hypnoterapeuter ikke kan jobbe med, men i de fleste tilfeller så kan vi det. Noen ganger får vi til ting som nesten ikke er til å tro, på veldig kort tid.

– Har du noe du vil si til skeptikerne der ute?

– Les deg opp på hva hypnoterapi er. På Hypnoseakadamiet så legger vi vekt på å kjøre en evidensbasert modell. Vi ønsker å opptre seriøst, og oppfattes seriøst.