– Jeg har hatt det mye bedre sosialt enn faglig under korona

Publisert:8. april 2021Oppdatert:8. april 2021, 18:02
Lone Sivertsen Devik er en førsteårsstudent ved Universitetet i Bergen. Foto: Privat.

Rekordmange søkte høyere utdanning i 2020. Digital undervisning har gjort at mye av dialogen mellom professor og student faller bort. Hvordan har det stått til med læringsutbyttet til de som er førstegangsstudenter under korona?

Det har vært mye snakk om hvordan det har gått med studentene siden pandemiens start. For mange førsteårsstudenter har det vært utfordrende å begynne på et studieforløp midt under pandemien. Nettopp med tanke på at man skal studere noe man virkelig liker og som man kanskje har drømt om å få starte på. Det som skulle være en spennende og utviklende periode i livet, har nå blitt ganske ensformig.

Lone Sivertsen Devik (19) gikk rett fra videregående til å studere sammenlignende politikk høsten 2020. Hun forteller at å begynne å studere i pandemien har vært vanskelig. 

– Jeg er ikke vant til at jeg må strukturere dagen min selv, slik at når jeg i tillegg ikke har fysiske forelesninger eller fysiske seminarer synes jeg det er veldig vanskelig å skulle komme ut og faktisk gjøre ting.

En studie publisert desember 2020 fra Folkehelseinstituttet viser at . Devik synes derimot ikke at det er det sosiale som har vært mest utfordrende siden hun begynte å studere. 

– Jeg har hatt det mye bedre sosialt enn faglig under korona, sier hun.


Slik har Lone Sivertsen Devik tilbringt mye av tiden sin siden hun startet på studiet. Foto: Privat.

Digital undervisning svekker motivasjonen

Siden korona har de aller fleste forelesninger blitt digitale. Dette sliter på motivasjonen, ifølge Devik. 

– Jeg føler at jeg bare har latt være å se forelesninger, og derfor ikke lært så mye som jeg gjerne vil og burde.

Hun forteller videre at hun synes det er synd at det blir slik, i og med at hun egentlig liker det hun driver med. Under høst-semesteret hadde de flere perioder med fysiske undervisninger, noe som Devik mener var veldig positivt.

– Jeg merker at de gangene jeg var i forelesningssalen så var det mye mer diskusjon, og det var en helt annen måte å lære på, sier Devik. 

Hun sier at å være helt ny og begynne å studere hjalp mye for motivasjonen forrige semester, men at ting har forandret seg.

– Jeg føler selv at jeg hadde mye mer motivasjon forrige semester. Da var alt nytt. Dette semesteret kjenner jeg at jeg har vært mer lei og mindre motivert, fordi alt er digitalt og man møter ytterst få av medstudentene sine, forteller Devik. 

Arild Raaheim, professor ved Institutt for pedagogikk ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, har hatt et spesielt forskningsmessig fokus på læring og undervisning. Han har noen tanker rundt den digitale undervisningen. 

– Vi er nødt til å ta innover oss, altså vi som undervisere og utdanningsinstitusjoner, at det å sitte foran en skjerm og følge et undervisningsopplegg er en helt annen situasjon å være i, enn å være i et auditorium eller i et klasserom, sier Raaheim. 


Arild Raaheim, professor ved Institutt for pedagogikk ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Foto: Privat.

Han forteller videre at mye av dialogen mellom studenter og foreleser, som man har fysisk, forsvinner under digitale forelesninger. 

– Selv i et stort auditorium, så er det en dialog. Som underviser så ser du på øynene og bevegelsene om studentene henger med. Dette gjør at man som foreleser tilpasser seg. Denne formen for dialog blir borte i det digitale rommet.

Viktigheten med motivasjon for læringsutbytte

Indre motivasjon har mye å si for læringsutbytte. Den indre motivasjonen stimuleres av at du opplever at du har en viss kontroll på det som skjer, at du har en tilhørighet til faget og studiestedet, og at du opplever kompetanse.

– Alle disse faktorene påvirkes egentlig negativt av at man sitter og jobber mye på egenhånd. Du opplever ikke den samme samhørigheten og fellesskapet. Du føler ikke at du påvirker din egen studiehverdag, slik at delaktigheten i det hele blir borte, forteller Raaheim.

Videre snakker han om hvorfor det er viktig for egen læring å få møtt medstudenter.

– Når du ikke har anledning til å møte medstudenter, og ikke får snakket med dem, så blir du også mer utrygg på din egen læring, sier han, og fortsetter:

– Når studenter møter hverandre, så diskuteres det og man får delt sin forståelse av ting. Da får man også en bekreftelse på at man har forstått riktig og lært det man skal.