Fare for stans i kollektiv transport

Publisert:6. april 2021Oppdatert:6. april 2021, 16:44

Folk som bruker buss og bane i Bergen og omegn risikerer å rammes av streik fra mandag 12. april.

Tirsdag varslet LO at det kan bli storstreik fra kommende helg. Flere virksomheter for kollektiv transport i Vestland er oppført i .

En storstreik kan føre til at både bybane og ruterbusser står. bussjåfører over hele landet vil bli rammet.

Det er LO og NHO som står overfor et tariffoppgjør med frist kommende søndag. Blir det ikke enighet mellom partene innen søndag 11. april, vil arbeidstakere i NHO-bedrifter tas ut i streik fra mandag.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til .

Streiken vil ramme et pandemipreget samfunn spesielt hardt. Direktør for arbeidsliv i NHO Nina Melsom sier til at en streik ikke vil tjene landet slik situasjonen er nå.

– LO har varslet et streikeuttak som vil kunne gå utover mange bedrifter som allerede er hardt rammet av krisen vi står i.