De ansatte er mer fornøyd enn studentene

Publisert:13. april 2021Oppdatert:13. april 2021, 08:49

Det er forskjell i hvordan studenter og ansatte ved universiteter og høyskoler har opplevd undervisningen under koronapandemien. 

De ansatte mener i større grad enn studentene at den nettbaserte undervisningen har vært preget av gode opplegg, .

Resultatene er hentet fra forskningsinstituttet NIFUs undersøkelse av konsekvensene av koronapandemien våren 2020 blant både ansatte og studenter. Undersøkelsen viser blant annet at 67 prosent av de ansatte mener at de faglig ansatte klarte å lage gode opplegg for nettbasert undervisning. 44 prosent av studentene mener det samme.

Den viser også at 43 prosent av de ansatte mener de faglig ansatte var flinke eller lyktes godt med å engasjere studentene i diskusjoner på nett. Her var bare 26 prosent av studentene litt eller helt enig.

Rapporten viser også at de negative konsekvensene av nedstengningen er større blant ferske forskere og studenter. En større andel av de yngste studentene har opplevd mer ensomhet, vanskeligheter med å strukturere studiehverdagen, savn av sosialt studiemiljø og lavere studiemotivasjon.