Avgjørelsen om Viggo Kristiansen

Publisert:21. april 2021Oppdatert:21. april 2021, 17:41

Avgjørelsen om løslatebegjæringen til Viggo Kristiansen vil bli klar før slutten av april.

Det skriver Borgarting lagmannsretten i et dokument har fått tilgang til.

Det er Borgarting lagmannsrett som skal ta stilling til Kristiansens løslatebegjæring.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt for å ha drept og voldtatt Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) I Baneheia i Kristiansand.

Viggo Kristiansen hevder at han er uskyldig dømt, og har nektet straffeskyld siden han først fikk dommen. Han har forsøkt å få saken gjenopptatt flere ganger. Første gang i 2008, sist i 2017.

18. februar var første gang han begjærte seg selv løslatt. Straffesaken ble da gjenåpnet.

Hans forsvarere peker primært på to årsaker til at Kristiansen bør løslates, ifølge

For det første så er hovedregelen at en domfelt skal løslates når straffesaken gjenåpnes. For det andre så har Kristiansen åpenbare motiver for å ikke begå kriminalitet. Forsvarerne beskriver at han er i «et samfunnsmessig glasshus», noe som gjør dette umulig.