Alkoholsalget har gått opp. – Den gledelige nyheten er at nordmenn ikke drikker mer

Publisert:15. april 2021Oppdatert:16. april 2021, 12:33
Nordmenn har ikke blitt mer drikkfeldig under pandemien. FOTO: Tord Strømme-Pettersen

Stengt svenskegrense og færre taxfreekunder har ført til økt alkoholsalg i Norge. Det har imidlertid ikke økt nordmenns inntak, ifølge undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå og Opinion.

– Vi drikker ikke mer, men kjøper det vi drikker her i Norge. På nærbutikken og Vinmonopolet i stedet for i Strømstad eller på Flesland, sier Erlend Vagnild Fuglum, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Direktøren mener det er årsaken til at alkoholsalget i Norge har gått opp under pandemien.

Statistisk Sentralbyrå publiserte i oktober i fjor en som bekrefter det Fuglum hevder. Mengden alkohol nordmenn konsumerer har ikke endret seg vesentlig før og etter pandemiens inntog.

Ifølge Bryggeri- og drikkevareforeningens egne tall har totalsalget av øl, cider og rusbrus økt med ti prosent de siste tolv månedene i forhold til de foregående tolv. En økning på litt over 30 millioner liter.

Også Vinmonopolet melder om kraftig salgsøkning.

– Vinmonopolet solgte totalt 115,5 millioner liter i 2020, forteller Hege-Lill Hagen Asp, senior kommunikasjonsrådgiver i Vinmonopolet.

Det tilsvarer en økning på 40 prosent fra 2019. Også hun peker på stengte grenser som viktigste årsak.

– Det er størst vekst i kommunene nærmest Sverige. Eksempelvis har Kongsvinger, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad, alle kommuner nær Sverige, høyest vekst i landet. Godt over 100 prosent i 2020, men dette er steder der Vinmonopolet hadde et ganske lavt salg per innbygger før koronasituasjonen på grunn av grensehandel.

Mindre ute, mer hjemme

Selv om totalsalget av øl, cider og rusbrus i Norge har økt under pandemien, er det store variasjoner i salgskanalene. Mens ølsalget i dagligvarehandelen har økt med drøye 25 prosent, er salget gjennom utelivsbransjen mer enn halvert. Det ble tappet 53,7 prosent mindre øl på landets barer de siste tolv månedene, sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode.

Det kan altså se ut som at nordmenn drikker mindre ute og mer hjemme enn de gjorde før pandemien. Organisasjonen Av-og-til, som arbeider med holdningsskapende arbeid for godt alkovett i samfunnet, mener det kan føre til farlige drikkemønstre.

– Å flytte alkoholdrikking hjem har flere negative konsekvenser. Vi mister den sosiale kontrollen knyttet til drikking. At andre ser hvordan du drikker har ofte en dempende effekt på inntaket. I tillegg er det mindre sannsynlighet for at noen kan oppdage at du drikker for mye, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til. 

Hun er også bekymret for at barn har blitt eksponert for alkoholdrikking i større grad enn til vanlig det siste året.

– Barn er generelt sensitive på alkoholkonsum. De reagerer raskere på alkoholdrikking enn vi voksne har en tendens til å tro. Det vi opplever som positive effekter av alkohol kan gjøre barn utrygge. 

Vinmonopolet oppfordrer til nøkternhet og moderasjon, og er glade for at nordmenn ikke ser ut til å ha blitt mer drikkfeldig.

– Selv om salget vårt har gått opp, så er den gledelige nyheten at nordmenn ikke drikker mer, tvert imot, sier Asp og henviser til Opinions .

Undersøkelsen, som ble publisert i desember 2020, viste at syv av ti nordmenn hadde uendret alkoholkonsum, to av ti hadde redusert konsum, mens kun én av ti hadde økt konsum.