153 aviser søker pressestøtte

Publisert:19. april 2021Oppdatert:20. april 2021, 15:22

153 aviser har søkt Medietilsynet om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i år. Totalt skal 370 millioner kroner fordeles i 2021.

Produksjonstilskuddet er den største mediestøtteordningen, og i år har 153 aviser søkt om støtte. Ordningen er ment for medier i markeder som er for små til å være bærekraftige, og for medier som er et alternativ til de ledende mediene i større markeder.

Åtte nye aviser har søkt Medietilsynet om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i år. Blant de nye søkerne er Varden, Nidaros, Subjekt og Aldrimer.no. Disse fire avisene søker for første gang. 

Karmøynytt, Stord24, Bodø.nu og Nett.no har søkt på nytt etter at de fikk avslag i fjor.

– At det kommer såpass mange søknader fra nye aviser, viser både at det skjer mye i avismarkedet og at støtteordningen er viktig for mediemangfoldet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.