Studentvalget nærmer seg: Kun 23 studenter deltok på møtet

Publisert:12. mars 2021Oppdatert:12. mars 2021, 17:28
Vanskeligere å nå ut: Morland mener de mister litt de studentene de hadde fått tak i ved å være fysisk til stede med en liten vaffellukt. Foto: Cecilie Austvik

Det årlige studentvalget gjennomføres i april, men tirsdagens digitale stand for å rekruttere nye medlemmer nådde ikke ut til mange studenter.

Petter Steensnæs Morland. Foto: Cecilie Austvik

For andre år på rad kan Studentparlamentets valgoppslutning bli påvirket av pandemiens restriksjoner. Parlamentets lister og Universitetsstyret har jobbet frem nye måter å nå ut på enn tidligere.

Tirsdag, 9. mars, avholdt parlamentet en digital stand over zoom slik at representanter kunne besvare spørsmål fra interessenter. 

23 av 19 000 studenter deltok på den digitale standen.

Thomas Helland-Hansen er Studentparlamentmedlem i Venstrealliansen og tror det er vanskeligere å informere uten fysiske møteflater. Fjorårets informasjonsmøte på Studentsenteret ga bedre oppmøte. 

– Jeg tenker det er synd at vi var så få. Med et par unntak var det nesten utelukkende folk som allerede er godt kjent med studentpolitikken, og det gir nok inntrykk av Studentparlamentet som en litt lukket sirkel, forteller Helland-Hansen. 

Instagram-takeovers

Petter Steensnæs Morland er leder i Arbeidsutvalget for Studentenes valgstyre. Han forteller at de i tillegg til digitale stands også blant annet benytter Instagram. Listerepresentanter og kandidatene til Universitetsstyret begynte i fjor med Instagram-takeovers. Da kunne kandidatene og listeledere kontrollere profilen hver sin dag.  

– De har en ganske stor følgerskare på sosiale medier, men det er jo ikke hver student på Universitetet i Bergen, sier Morland.

Videre belyser han at det er litt vanskelig å nå ut til de studentene som er i de kanalene vi ikke er på. Han legger til at det viktigste ikke er hvor mange som deltar på dette møtet, men at  det er tilgjengelig for alle studenter. 


Digital stand: Tirsdag ble det holdt en digital stand for å rekruttere nye medlemmer. Foto: Ida Sofie Formo Selte.

– Universitetet trenger oss fremdeles, kanskje mer enn noen gang

Solveig Høegh-Krohn er listeleder i Grønn liste. Hun understreker viktigheten av å fremme tema som psykisk sykdom og arbeidsledighet hos studenter. Høegh-Korhn mener studenter har blitt en sårbar gruppe.

– Jeg er redd det er vanskelig å rekruttere de sterke studentstemmene vi trenger mer enn noen gang, uttrykker Høegh-Krohn og fortsetter.

– Jeg vet det finnes studenter som kan, eller vil snakke på våre vegne.

Videre viser hun forståelse for at studenter har det vanskelig nå, og at de kanskje ikke prioriterer å engasjere seg på samme måte. Mange sitter også hjemme hos foreldrene, i en annen by eller mye på hybelen. En vanskelig periode med også digital utmatthet gjør dette mer krevende.

Oppfordrer til å stemme

Helland-Hansen mener Studentparlamentet har mange arbeidsområder som direkte gagner studentene og arbeidet som UiB driver med.

– Det er kanskje mange studenter som ser på det som et organ med lite betydning og som ikke gjør så mye for nettopp studentene. Det synes jeg er feil, forteller Helland-Hansen.

Han understreker at de velger et arbeidsutvalg som jobber opp mot universitetsledelsen og fremmer studentenes interesser.

Morland fremhever en av sakene de jobber med nå.

– Spesielt nå under korona når veldig mange skoleeksamener er blitt gjort om til hjemmeeksamener, så er det synd man ikke kan få en utlånsmaskin til hjemmeeksamen. Dette er noe vi jobber med.

I dette tilfellet går de til studieavdelingen og rektoratet. 

Vil gjøre seg tilgjengelige

Parlamentet har et ønske om å gjøre seg tilgjengelige slik at studenter kan få et innblikk i hva listene og kandidatene driver med. De ønsker en aktiv og forhåpentligvis synlig sosiale medier-kampanje. Morland tipser om å følge med på Studvalg.no for å få videre informasjon.

– Hvis du lurer på hvilken liste som mener mer eller mindre det samme som deg, da vil du på denne nettsiden ha muligheten til å se litt gjennom kjernesakene og få en introduksjon til de ulike sakene, og gjøre beslutninger ut ifra det som man leser, informerer Morland.

Han legger frem viktige datoer studentene kan følge med på.

– 15. mars er det kandidaturfrist, så da vet Valgstyret hvem som stiller og kan kontakte dem for å innhente informasjon som eksempelvis skal publiseres på nettsidene.

Som student har en fra 14.-20. april mulighet til å stemme. Da kan du avlegge en stemme for den kvinnelige kandidaten for Universitetsstyret, den mannlige kandidaten og listene til Studentparlamentet. Avstemningen skjer digitalt, og det har den alltid gjort.