Stiller seg positiv til ny grønn bydel på Dokken

Publisert:18. mars 2021Oppdatert:8. juni 2021, 09:37
Stig Markussen (venstre) og Simon Selvik (høyre) stiller seg positivt til planene for den nye bydelen. Foto: Katarina Riquelme Pettersen

I mange år har Dokken vært hjemmet til en godshavn, om 30 år kan det være en ny nullutslippsbydel.

Knut Andreas Knutsen er seniorarkitekt og ansvarlig for arealstrategien for Dokken. Foto: Kine Hult
Slik ser plantegningen for Dokken ut så langt. Foto: PBE, Bergen Kommune

– Det har vært iver etter ny bydel på Dokken lenge her i Bergen. Spørsmålet har vært godshavnen, og hvor og når den skal flytte, forteller Knut Andreas Knutsen (42) som er seniorarkitekt og ansvarlig for arealstrategien for Dokken. 

I 2019 ble det bestemt at godshavnen skal flytte til Ågotnes i Øygarden kommune. 

– Det er jo på en måte ganske spesielt at man har hatt godshavn på et så sentralt område, det er jo tradisjonelt og vanlig, men mange andre byer har flyttet sin godshavn ut av sentrum. Det var vel egentlig på høy tid at man kan få det til her i Bergen også, sier Knutsen. 

I 2020 ble det vedtatt av bystyret i Bergen at det skulle startes opp et arbeid med å finne tomter til havforskningsinstituttet, fiskeridirektoratet og akvariet, og at en etter hvert skulle begynne med planarbeid.

– Nå har vi levert et forslag som skal ut på høring om noen uker. Vi skal få plass til havforskningsinstituttet og fiskeridirektoratet. Det er 1200 arbeidsplasser som skal samles der. En ser på nye akvariet, som skal relokaliseres til Dokken, forteller Knutsen. 

Han legger til at det også er mulighet for mellom 1500 til 2500 boliger. 

 

Glade Bergensere

Bergenserne Simon Selvik og Stig Markussen drikker kaffe i Nygårdsparken. 

– Jeg synes det er fint at Dokken blir brukt til byrom i stedet for en containerhavn. Det er fint at flere mennesker kan bo i byen, forteller Selvik. 

– Jeg tenker at det bor en del der allerede som får nytte av det. Det er jo mange leiligheter der og folk som bor der, så jeg tenker det bare er bra at det bygges ut mer, fortsetter Markussen. 

De har begge troen på at det vil funke bra med en nullutslippsbydel. 

En nullutslippsbydel er ifølge politiker Josefine Gjerde (22) fra Miljøpartiet de grønne en bydel der man ikke kan slippe ut noen klimagasser. Det vil si at folk blant annet ikke kan kjøre biler der.

– Hvis det er målet og visjonen, så er det utelukkende bra, sier Selvik. 

De er begge glade for at godshavnen skal flyttes til Ågotnes, 

– Det er ingen grunn til at det skal ligge i byen, der hvor det kan bo folk. Jeg vil gjerne få det vekk fra sentrum, forteller Selvik. 

– Ja få det vekk! legger Markussen til. 

 

Null utslipp

Dokken skal bli en nullutslippsbydel, noe Miljøpartiet de Grønne stiller seg positivt til. 

– Behovspyramiden for mobilitet legges til grunn her, så det er gående som er på toppen av den pyramiden, sier Knutsen og legger til at det vil være mange gågater og muligheter for å sykle i den nye bydelen. 

Han legger til at Dokken vil måtte koble seg på eksisterende by og sentrum med et bredere kollektivtilbud.

– På kort sikt må en opprette bussruter gjennom området, det har man ikke i dag. På lang sikt er det jo bybane, der har vi sett på forskjellige muligheter for hvordan den både kan krysse fjorden og gå gjennom området, både på dagløsning og tunnelløsning.

– Man må legge til rette for at folk kan bo uten å gi noen utslipp, altså å leve livet sitt bare ved å bruke beina eller sykkel eller ta kollektivtransport, og da må kollektivtransporten gå på strøm, forteller Gjerde. 

 


Josefine Gjerde fra MDG stiller seg positiv til nullutslippsbydel på Dokken. Foto: Hannah Emilie Bøthun

–  Dokken kan jo ikke løse alle problemene vi har her i byen

Gjerde håper at flere bydeler vil satse på null utslipp. 

– Dokken kan jo ikke løse alle problemene vi har her i byen. Vi må jo fortsette å bygge hele Bergen på en måte så flere kan velge å bruke beina eller sykkelen og bo med et lavt avtrykk. Det er helt nødvendig at de prinsippene vi legger i grunn når vi skal bygge dokken gjennomføres i hele byen. Å ha én nullutslippsbydel løser ikke hele klimakrisen, sier hun. 

– Vi prøver å være så ambisiøse som overhodet mulig, og realistiske. Vi vil legge et godt grunnlag for Bergens fremtid, forteller Knutsen. 

 

 


Slik ser Dokken ut i dag. Foto: Hannah Emilie Bøthun