Semester i Sør-Korea ga nytt perspektiv på utdanning

Publisert:2. mars 2021Oppdatert:2. mars 2021, 10:23

I 2018 bestemte Hillevi Leknes (22) seg for å ta et utvekslings-semester i Sør- Korea, langt borte fra hennes hverdag på NHH i Bergen. Hun ville oppleve en ny kultur og å flytte til et nytt kontinent var den perfekte muligheten. Det hun ikke var klar over var hvordan dette semesteret kom til å påvirke hennes videre skolegang.

Etter en 15-timersfly tur bort fra venner og familie landet Hillevi i Sør-Korea. Et helt nytt land med nye perspektiver. Her var hun klar for å begynne på Yonsei University. 

Holdning til utdanning

Kort tid etter Hillevi startet på universitetet merket hun at studentene i Sør-Korea hadde en helt annerledes holdning til utdanning enn det hun selv hadde opplevd i Norge. Det å skulle komme inn på dette universitetet hadde krevd mye arbeid fra studentene helt fra barnehagealder. Dette førte til at  studentene satt veldig pris på sin utdannelse, privilegiet de har ved å gå på denne skolen, og jobbet ekstremt hardt.

-I Norge tar vi det jo som en selvfølge at vi får skoleplass, slik er ikke i Sør-Korea.

Lavere krav enn forventet

Med de høye kravene studentene måtte oppnå for å komme inn, sjokkerte det Hillevi at det å få gode karakterer ikke var så vanskelig som hun først hadde trodd. Hillevi forteller om karakterstandarden på universitetet:

-Når de jobber så hardt fra barnehagealder for å komme inn på skolen, har ikke professorene samvittigheten til å gi «dårlige» karakterer, å det å få en C er nærmest umulig.  Alle får A eller B

Likevel påpekte Hillevi at dette ikke førte til at elevene jobbet noe mindre med skole. Selv om det ikke var så vanskelig som en skulle trodd å få gode karakterer på universitet, ville studentene lære mest mulig, og bodde omtrent på skolen.

 


Forelesning på Yonsei University. Foto: Privat

Nytt perspektiv

Nå som Hillevi er tilbake i Norge er hun fortsatt inspirert av studentenes engasjement i Sør-Korea. Hun opplever selv å sette mer pris på sin utdannelse, og at dette har gitt positive utslag for hennes resultater. Hun føler at norske studenter kan ha noe å lære på  fra studentene i Sør-Korea, og deres holdning til utdanning. Selv har hun  utviklet en større glede for læring og hun konkluderer med at semesteret i Sør-Korea var en tid hun ikke ville vært foruten.