Regjeringen stopper salget av Bergen Engines

Publisert:23. mars 2021Oppdatert:23. mars 2021, 10:49

Salget av Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International er blitt skrinlagt. Det kommer frem under en redegjørelse i Stortinget tirsdag morgen.

Den 4. februar kunngjorde britiske Rolls Royce at de har signert en avtale om å selge motorvirksomheten Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International for 1,6 milliarder kroner. Salget ble midlertidig stanset 9. mars etter stor medieoppmerksomhet. Nå er det bestemt at regjeringen skal skrinlegge salget.

– Et salg ville ha styrket russiske militære kapabiliteter på en måte som klart ville vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser, sa Mæland da hun redegjorde for saken i Stortinget tirsdag.

En av de viktigste kundene til Bergen Engines har vært det norske Sjøforsvaret.