Økt produksjon av økologiske landbruksvarer i 2020

Publisert:25. mars 2021Oppdatert:26. mars 2021, 13:41

I fjor økte produksjonen av økologisk melk, kjøtt, egg og grønnsaker i Norge.

Tallene kommer fra rapporten Produksjon av økologiske jordbruksvarer, som ble offentliggjort av Landbruksdirektoratet i dag.

Den største økningen i økologisk produksjon prosentvis var av fjørfe, som økte med 22 prosent, siden 2019. Også produksjonen av økologisk matkorn hadde en stor økning. Det ble for første gang siden året 2013-2014, produsert mer mathvete enn fôrhvete. 

Produksjonen av økologisk melk økte med 1,2 prosent. Både økologiske egg og den samlede totalproduksjonen av økologisk kjøtt av storfe, gris, sau og lam hadde en økning på ni prosent. 

Sammenliknet med tallene fra 2019 økte også omsetningen av norskproduserte økologiske grønnsaker, frukt og poteter med ti prosent.