Nytt forsøk på eksamen: – Vi er veldig lettet!

Publisert:17. mars 2021Oppdatert:17. mars 2021, 14:11
Studentene Ingvild Jåstad (t.v) og Subbi Eziz (t.h) er i full gang med lesing til ny eksamen. Foto: Dina Nybø Olavsen

I fjor høst gjennomførte sykepleiestudentene en eksamen som flere mente var utenfor læringsmålene. Nå får studentene et uvanlig tilbud om å prøve på nytt, på skolenes regning.

Sykepleierstudentene Ingvild Jåstad (21) og Subbi Eziz (19) er svært fornøyde med beslutningen som tillater dem å ta eksamen på nytt. Begge går første året på VID vitenskapelige høgskole i Bergen, og i fjor tok begge deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Eksamen fikk stor oppmerksomhet i media i etterkant, da flere mente nivået var skyhøyt og utenfor læringsutbyttebeskrivelsen.

– Eksamen i desember var helt forferdelig! Det var så lite tid og så mange spørsmål. Jeg følte jeg ikke kunne noe, og måtte gjette på mye. Jeg var kjempestressa, sier Jåstad.

Nå får sykepleiestudentene i Bergen tilbud om et nytt forsøk på eksamen. Både Høyskolen i Vestlandet og VID vitenskapelige høgskole har gitt alle sine studenter tilbudet om å ta eksamen på nytt igjen i april, uavhengig om de strøk eller ikke. Det er de svært glade for.

– Vi er veldig fornøyde og syntes at det er et veldig bra tilbud. Det er bra at de legger til rette for oss når den var såpass vanskelig som den var, sier Eziz.

Ordningen innebærer at den beste karakteren fra de to eksamensforsøkene blir stående, og studentene slipper å betale eksamensavgiften selv.

– Jeg ble veldig glad da vi fikk vite dette. At eksamen er gratis er jo også veldig praktisk, legger Jåstad til.

Viktigste er at studentene er førnøyde

Benedicte Sørensen Strøm (58) er dekan på fakultet for helsefag ved VID vitenskapelig høgskole. Hun er veldig fornøyd med løsningen de har kommet frem til.

– Jeg tenker at det er en god løsning for studentene. Pandemien har vært ekstrem for både skolen og studenter spesielt. Selv om det ikke er vanlig praksis å kunne forbedre karakter ved utsatt eksamen har vi nå valgt å gå bort fra dette. De som vil prøve seg på nytt har nå mulighet til det.


Benedicte Sørensen Strøm er dekan på VID - Vitenskapelige Høgskole som har campus flere steder i Norge. Foto: VID.

Det er ikke vanlig å tillate studentene å forbedre karakterene sine ved konte-eksamen, men grunnet pandemien har institusjonene hatt muligheten til å avvike fra ordinær praksis.

– Det har vært en veldig spesiell situasjon. Vi har gått bort fra at det bare er de studentene som stryker som kan ta denne eksamen. De som ønsker å forbedre karakteren sin fra desember er hjertelig velkommen til å gjøre det på utsatt eksamen.

Dekan Strøm er glad for å kunne imøtekomme studentenes ønske. Hun uttrykker forståelse for studentenes situasjon og poengterer at det har vært en vanskelig tid for alle.

– Jeg forstår det slik at studentene er fornøyde med denne løsningen, og det er det viktigste for oss. Vi ser frem til å ha studentene på campus og å skape et godt læringsmiljø, all den tid vi vet at mange sitter alene på hyblene sine. Det har vært tøft for oss, og vi vet at det har vært veldig tøft for dem.

Kan bli urettferdig

Det er NOKUT, nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen som har oppgaven om å gjennomføre deleksamen i anatomi, fyisologi og biokjemi. I samråd med NOKUTs faggruppe og Kunnskapsdepartementet ble det avgjort at eksamen høsten 2020 og våren 2021 skulle gjennomføres lokalt grunnet vanskeligheter i forbindelse med koronasituasjonen.

– Så fort det er en lokal eksamen er det lokale klager som gjelder. Da kan det hende at en klage blir vedtatt et sted, men fortsatt ikke er gyldig hos andre institusjoner, forklarer Stephan Hamberg som er assisterende avdelingsleder for NOKUT.

Han skjønner at dette kan oppleves urettferdig, men mangelen på et nasjonalt regelverk for denne eksamenen gjør likevel at slike klager må behandles lokalt.

– Dette er selvfølgelig beklagelig da det kan slå ulikt ut for kandidatene, selv når de har tatt samme eksamen.

Ingvild Jåstad og Subbi Eziz håper alle sykepleierstudenter som tok eksamen i desember får det samme tilbudet som dem.

– Det blir veldig urettferdig om ikke alle skolene gir et slikt tilbud. Når noen skoler har begynt burde de andre gjøre det samme. De burde gjøre det for studentene sin del, avslutter de kommende sykepleierne.