Norges første kvinnehelsehus skal åpne i Bergen

Publisert:12. mars 2021Oppdatert:12. mars 2021, 10:10
Helén Botnevik (venstre) og Hilde Sjøbø Asbjørnsen (høyre) utenfor Bergen sanitetsforenings litt bortgjemte lokaler i Kong Oscars gate. Foto: Ida Sofie Formo Selte

På fredag lader Bergen sanitetsforening opp til lansering av Norges første kvinnehelsehus. – Vi ønsker å skape en samfunnsendring og å bedre livssituasjonen for kvinner.

–  Vi trenger en plattform der man kan snakke om kvinnetematikk som er tabu og som folk ikke snakker om, og som er viktig å snakke om, forteller Hilde Sjøbø Asbjørnsen til Bymag.

Hilde er nylig ansatt som daglig leder i Bergen sanitetsforening, men har jobbet med kvinnehelsehus-prosjektet i flere år. Hun er også Bergen sanitetsforenings eneste ansatte.

Når kvinnehelsehuset åpner håper de å bli flere. En aktivitetskoordinator vil være nødvendig for den daglige driften.

Kontorene til Bergen sanitetsforening skal også flytte inn i det nye, sentrale lokalet.

– Her skal vi bare bygge og bli enda større og mer synlig i bybildet, sier Hilde.

Ved siden av henne sitter styreleder Helén Botnevik. De snakker engasjert om kvinnehelsehuset, som de skal presentere i et informasjonsmøte på fredag. De har lenge ønsket å skape en arena der det er trygt å snakke om kvinnetematikk.

Mangel på fokus på kvinnehelse

–  Likestilling, det er kvinnehelse. Kvinnehelsen er ikke likestilt, fordi all forskning tradisjonelt foretas av 35 år gamle menn. Det er veldig lite forskning på kvinner, altså forskning som er utført på kvinner, sier Helén. Videre forteller hun at dette fører til mye feilbehandling og feilmedisinering av kvinner.

Hilde legger til at kvinners utfordringer og livssituasjon før i tiden var veldig lik, men at Norge nå har blitt mye mer mangfoldig. Kvinner har veldig ulike bakgrunner og livssituasjoner i dagens Bergen.

Det er også utfordringer med språk og kultur. Blant disse trekker Hilde frem hvor vanskelig det er for en som er ny i Norge å møte og orientere seg i helsesystemet – spesielt dersom en er gravid.

Dette har hun funnet ut ved å lage en behovsanalyse. Den ble laget over ni måneder, hovedsakelig gjennom samtaler med over hundre kvinner i Bergen og omegn. Analysen skulle kartlegge hvilke tilbud som allerede finnes, og presisere hva det er mangel på i Bergen.

Disse behovene, som blant annet ønsket om et samlet sted for informasjon, erfaringsdeling og debatt, har blitt prosjektets satsningsområder. Målet er at det skal være lettere for kvinner å skaffe informasjon og hjelp.

Et kraftsenter i sentrum

Helén sier at hun har lyst til å kalle kvinnehelsehuset for kvinnekraftsenteret.

Kommentaren møtes med latter og nikk fra Hilde.

– Det skal være et kraftsenter der vi gjør hverandre sterke. Vi skal ikke bare se hverandres svakheter, men både vi og de som deltar skal få styrke av å være der, utdyper Helén.

De to har store drømmer om hva som skal være tilgjengelig på kvinnehelsehuset. Det skal være et lavterskeltilbud hvor kvinner i ulike livssituasjoner kan komme innom for å skaffe informasjon, delta i aktiviteter eller bare ta seg en kopp kaffe og slå av en prat.

Aktivitetene de ser for seg er varierte. Fra yogakurs med fokus på pust og psykisk helse gjennom bevegelse, til kunstverksted for eldre med kognitiv svikt. Det skal være rom for både helse og kultur.

– Vi ønsker å forme aktivitetene etter behovene i samfunnet, og å være litt multikulturell, sier Hilde.

Samlingspunktet, som foreningen vil skape i et lokale ved Bryggen, skal også være en plattform for debatter og erfaringsgrupper hvor kvinner kan diskutere ulike tema som de blir berørt av. På agendaen vil det blant annet være tabubelagte temaer som abort, fødselsdepresjon og overgangsalder. Disse erfaringssamtalene mellom kvinnene skal gi de mer kraft og hjelpe de å komme ut av vanskelige situasjoner.

Planen er også at flere organisasjoner skal være representert og tilgjengelige på kvinnehelsehuset. Dette vil gjøre bygget til et samlingspunkt for informasjon, men også skape en plattform som samler forskjellige arenaer for å jobbe mot felles mål som vil føre til større resultater.

Organisasjonene vil også kunne hjelpe med den daglige driften, ved siden av frivillige og de få ansatte på huset. I tillegg håper de å starte praksisordninger slik at flere kan få arbeidstrening.

Bergen sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med rundt 40.000 medlemmer. Organisasjonen ble stiftet for 125 år siden. Bergen sanitetsforening er en av over 600 lokallag.

Helén forteller engasjert om arbeidet sanitetskvinnene har gjort for samfunnet i løpet av historien. Blant annet at de opprettet og drev flere helseinstitusjoner før kommunene og fylkene tok over.

 – Velferdssamfunnet er på mange måter bygget av sanitetskvinnene, sier hun.

Videre forteller hun at foreningen i dag har fokus på folkehelse, inkludering, psykisk helse og livsmestring for unge, eldre og alle imellom.

I tillegg til prosjektet med kvinnehelsehuset organiserer de blant annet aktiviteter for hjemmeboende med demens i samarbeid med kunstnere og frivillige. De har også samarbeid med KODE og Bergen Offentlige Bibliotek.

Kvinnehelsehuset er en del av sanitetsforeningens ung-satsning som har fått støtte av stiftelsen Dam.


Dette skiltet møter gjestene utenfor Bergen sanitetsforenings kontor. Foto: Ida Sofie Formo Selte

Frokostmøtet

Som en del av kvinnefestivalen i Bergen inviterer Bergen sanitetsforening til et virtuelt frokostmøte på fredag 12. mars.

På det times-lange informasjonsmøtet ønsker de å skape engasjement ved å gi en smakebit på hva kvinnehelsehuset skal inneholde.

De ønsker at engasjementet rundt likestilling, rettferdighet og kvinnespørsmål skal vare hele året, og ikke bare 8. mars. Kvinnehelsehuset vil være et senter for dette.

Tre gjester er invitert for anledningen. De representerer ulike områder det kommende kvinnehelsehuset skal ha fokus på – aktiviteter, kvinnesykdommer og erfaringsdeling. Helén og Hilde vil at dette skal bli det første av flere lanseringsmøter før åpningen i juni, som de selvfølgelig håper kan være en fysisk feiring.