Korona kan sette en stopper for kommunistene

Publisert:18. mars 2021Oppdatert:19. mars 2021, 15:24
Norges Kommunistiske Parti (NKP) jobber hardt på Torgallmenningen for å samle inn de nødvendige underskriftene. FOTO: Mikael Takle

Koronapandemien gjør at Norges Kommunistiske Parti (NKP) sliter med å nå kravet for å stille til stortingsvalget 2021 – Det ødelegger små partier, sier nestleder Alexander Sørnes.

På en kald vårdag står NKP midt i Torgallmenningen i håp om å samle inn nok underskrifter. Kravet er på 500.

– Vi må i hvert fall spørre 20 personer før én sier ja, og det betyr at vi må ha 10 000 nærkontakter her for å stille til valg. Det er jo ganske absurd nå under korona, forteller Alexander Sørnes.

Sørnes er nestleder nasjonalt og andrekanditat i Hordaland.

Per nå har NKP samlet inn 350 underskrifter, og Sørnes forteller at de må belage seg på å stå mye på Torgallmenningen for å få samlet inn resten. Han er bekymret over behandlingen av de minste partiene.

– Som et lite parti har vi færre medlemmer og ressurser enn et stort parti. Vi bør bruke de ressursene på å forme vår politikk og rekruttere nye medlemmer, ikke stå her og samle underskrifter.

Fristen for å levere inn underskriftene er 31. mars. Om de ikke rekker dette kan de ikke stille til valg.


Partileder Alexander Sørnes er misfornøyd med at de er nødt til å samle inn underskrifter til hvert valg. FOTO: Mikael Takle

Ønsker unntak i koronaåret

– Det blir nesten absurd at de partiene med minst ressurser må gjøre mest for å få lov til å stille til valg. 

NKP har lenge ønsket et unntak fra kravet om underskrifter til det kommende valget grunnet koronapandemien. De vegrer seg i forhold til smittevern når de er nødt til å stå ute.

Ved stortings- og fylkestingsvalg må alle partier som fikk under 5000 stemmer nasjonalt eller 500 stemmer i ett valgdistrikt samle inn 500 underskrifter i fylket for å stille. På grunn av korona besluttet regjeringen at partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning, kan til det kommende valget samle inn underskrifter elektronisk. 

Sørnes mener at dette fortsatt ikke er godt nok, og at de fortsatt har for kort tid til å samle underskrifter.

– Det vi fikk var en elektronisk valgordning som ble lovet fra 1. oktober, og som kom i slutten av oktober. Vanligvis bruker vi ett til ett og et halvt år på å samle inn disse underskriftene, så det er rett og slett ikke godt nok. Det ødelegger små partier.

Han synes at det til vanlig er greit at nye partier trenger underskrifter for å stille til valg, men at etablerte partier som NKP bør slippe. 

– Vi syns det er tungt og dumt at småpartier må ha dette ekstra arbeidet, og det er katastrofalt under koronakrisen at et av Norges eldste partier må stå ute fysisk blant folk for å gjøre det vi mener er vår rett som et etablert parti.

Partiet ble stiftet i 1923, og fikk 823 stemmer ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Mener underskrifter er nødvendig

– Det man ikke ønsker her er en oppblomstring av gamle partier som egentlig ikke fungerer lenger og som ikke er i virksomhet, sier valgforsker og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

Aardal synes det er greit med en terskel for partier som ikke har nok oppslutning, blant annet for å unngå at en får en rekke partier som eksisterer uten en funksjon. Blant annet kan oppslutningen til et parti variere over tid, og det kan derfor være ugunstig å la partier unngå underskrifter på grunn av gode resultater.


Valgforsker Bernt Aardal mener at kravet til underskrifter er en nyttig terskel. FOTO: Marte Sollund

Han sier seg likevel enig i at elektroniske underskrifter er en god løsning.

– Elektroniske underskrifter er en måte å løse det problemet man har nå med det fysiske frammøte, for du kan ikke gå på dørene og samle underskrifter. Det at du kan mobilisere folk elektronisk gjør det mye lettere å samle underskrifter enn det var tidligere.

Aardal mener dette gjør at terskelen for å stille til valg i Norge er relativt lav.

– Hvis du sammenligner dette internasjonalt, så er det ikke veldig høye grenser for representasjon i det norske systemet. Ved stortingsvalg kreves det noe mer, for der er det kun 169 representanter som skal velges. Men både ved kommunevalg og fylkestingsvalg, der det er flere representanter som skal velges, ser vi at mange av småpartiene faktisk kommer inn.

Likevel mener Aardal at småpartiene er viktige i Norge.

– Som kanal inn i det politiske systemet syns jeg småpartiene er viktig. For hvis det blir en veldig høy terskel, kan det føre til at frustrasjon og mistillit brer om seg.

Oppfordrer folk til å signere

NKP har nå rundt 350 underskrifter i Hordaland, og har til den 31. mars til å levere inn kravet på 500 underskrifter. Sørnes oppfordrer folk til å signere under for de mindre partiene, selv om en nødvendigvis ikke er enig i deres politikk.

– Flesteparten av dem som signerer er ikke enig med oss i det hele tatt, men de er enig i at vi bør få stille til valg. Det er flott med de som har det demokratiske sinnelaget, men det er dessverre ikke alle.

Partiet har to ganger forespurt Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i underskriftskravet, men har ved begge tilfeller blitt avslått. Første forespørsel omhandlet et fravik fra kravet om 500 underskrifter. Der begrunnet departementet at den digitale løsningen var tilstrekkelig.

Andre forespørsel angikk en forlenging av fristen til 30. april framfor 31. mars. Departementet svarte at dette ville krevd en lovendring, noe de ikke vil foreslå. Kommunal- og moderniseringsdepartementet klargjør ikke i sine begrunnelser til NKP hvorfor de ikke er villig til å forlenge fristen.