Dronningspranget lokker flere kvinner inn i sjakkmiljøet

Publisert:26. mars 2021Oppdatert:26. mars 2021, 12:43
VIL HA FLERE KVINNER. Sara Marie Skaug Bjørkly er prosjektleder for Dronningspranget. De avholder kurs, treninger og turneringer for kvinnelige sjakkspillere. Foto: Halvor Dahle Uggerud.

Kvinneandelen i norsk sjakk har vært stabilt på rundt fem prosent siden 1980-tallet, nå prøver damene bak Dronningspranget å få flere kvinner inn i sjakkmiljøet.

– Da jeg var veldig liten begynte jeg på et sjakkurs. Jeg syntes det var spennende, men jeg sluttet ganske tidlig. Det var jo nesten bare gutter der, forteller Sara Marie Skaug Bjørkly.

Bjørkly er prosjektleder for Dronningspranget, et nettbasert prosjekt som har som formål å rekruttere og videreutvikle kvinnelige sjakkspillere. Organisasjonen tilbyr kurs, trening og turneringer for kvinnelige sjakkspillere på alle nivåer, fra nybegynnere til de profesjonelle.

– Dronningen er én av to kjønnede sjakkbrikker. Navnet “Dronningspranget” kommer av det spranget bonden gjør for å bli dronning. Bonden jobber seg sakte, men sikkert opp til å bli dronning. Akkurat som vi håper at vi sakte, men sikkert får flere kvinner i sporten.

Hun ønsket å etablere et fellesskap som gjør det lettere for kvinner å ta det første steget inn i det norske sjakkmiljøet. Kvinner er i dag underrepresentert i sjakken, og Bjørkly tror Dronningspranget kan fungere som en bidragsyter til endring.


NETTLØSNING. Grunnet pandemien avholdes kursene på nett. Foto: Halvor Dahle Uggerud.

 –Jeg føler at sjakk er veldig lite tilgjengelig for kvinner. Jeg tror det finnes veldig mange kvinner som har lyst til å spille, og som lett kan bli engasjerte. Men det er et veldig mannsdominert miljø, så det kan oppleves som litt skummelt å komme inn, forteller hun.

«The Queen’s Gambit»-effekten

Bjørkly mener netflix-serien “The Queen´s Gambit” har ført til en økt interesse for sjakk blant kvinner. Hun mener at spesielt seriens hovedperson bidrar til å gi sjakkmiljøet et etterlengtet kvinnelig forbilde. 

– “The Queen´s Gambit” har gjort sjakk attraktivt for kvinner, og det er jo dritkult. Det er utrolig mange på nybegynnerkurset som sier at de har sett serien, og som nå synes sjakk er kjempegøy, sier hun.


SAVNER KVINNELIGE FORBILDER. Selv om “The Queen´s Gambit” har popularisert sjakk for kvinner, savner Bjørkly flere kvinnelige forbilder i sjakken. Foto: Halvor Dahle Uggerud.

Bjørkly har savnet kvinnelige forbilder i sjakk, og tror det er en del av grunnen til at det er færre kvinner enn menn i miljøet.

– I de landene med flere kvinnelige sjakkforbilder, ser man også en større kvinneandel. Sjakk er ikke så jentete tror jeg. Det er ikke noe jenter læres opp til å like. I likhet med dataspill, er sjakken blitt en typisk gutteting å like.

Mannsdominansen skaper ekskludering

Mannsdominansen gjør det vanskelig for mange å være kvinne i sjakken, forteller Bjørkly. Hun forteller at mange kvinner har erfaringer med menn som møter dem med seksistiske holdninger.

– Det er ganske vanlig at det er en del jenter blant de yngste, men det er veldig få kvinner som fortsetter å spille. De fleste faller av i tenårene. Det er helt tydelig at måten guttene oppfører seg mot jentene er en av grunnene til det. 


EKSKLUDERENDE MILJØ. –Når noe er så mannsdominert som sjakkmiljøet, er det i praksis en form for ekskludering, sier Bjørkly. Foto: Halvor Dahle Uggerud.

Bjørkly beskriver et miljø der de fleste kvinnelige sjakkspillere har møtt mannlige sjakkspillere som snakker nedsettende til dem, og at hun opplever at mange kvinner faller utenfor det sosiale sjakkmiljøet. 

– Når noe er så mannsdominert som sjakkmiljøet, er det i praksis en form for ekskludering. Det krever at sjakkmiljøet tar tak. Det er noe man virkelig må jobbe med.

Har ikke gjort nok 

Eirik Natlandsmyr er Generalsekretær i Norges Sjakkforbund og Ungdommens sjakkforbund (NSF og USF). Han er positiv til prosjektet, og tror Dronningspranget har bidratt til at flere kvinner spiller sjakk.

– Dronningspranget er kanskje det beste initiativet den siste tiden som virkelig har fått til å få med flere kvinnelige medlemmer i forbundet. Jeg håper de andre klubbene ser på hvordan og hvorfor Dronningspranget har lykkes, sier han.


Eirik Natlandsmyr er Generalsekretær i Norges Sjakkforbund og Ungdommens sjakkforbund (NSF og USF). Foto: CARE/Anne Ekre.

Likevel er Natlandsmyr klar på at NSF og norsk sjakk har en lang vei å gå for å oppnå en jevnere kjønnsbalanse. I dag er omtrent seks prosent av medlemsmassen kvinner. 

– Jeg tror ikke det er mange organisasjoner som har så dårlig kjønnsbalanse som norsk sjakk har. Det er for dårlig og det er noe vi må jobbe med. Forbundet og medlemmene har et kjempestort ansvar for at norsk sjakk skal være et åpent og velkomment miljø å delta i. 

I likhet med Bjørkly, forteller Natlandsmyr at mange av de få kvinnelige medlemmene har opplevd seksisme i sjakkmiljøet. Noe som gjør det vanskeligere å rekruttere nye medlemmer, og holde på de eksisterende.

– Jeg tror de fleste kvinner i sjakken på et eller annet tidspunkt har opplevd negative kommentarer basert på kjønnet sitt. Om en jente vinner over en gutt er det ikke uvanlig at man får høre at gutten er dårlig. Jenter får ofte ikke den samme anerkjennelsen når de er gode, sier Natlandsmyr.


DRONNINGSPRANG. Bjørkly håper at man sakte, men sikkert får flere kvinner i sporten. Foto: Halvor Dahle Uggerud

NSF og Natlandsmyr ønsker å oppnå en jevnere kjønnsbalanse, men hvordan dette skal gjennomføres er han ikke helt sikker på enda.

Han tror initiativer som Dronningspranget kan bidra til å skape et miljø hvor det er attraktivt for kvinner å satse på sjakken. En del av løsningen kan også være å sette klare standarder i både fysiske turneringer og netturneringer for akseptable holdninger og respektabelt språkbruk.

– Tallene taler for seg selv. De viser at det ikke har blitt gjort nok for å rekruttere flere kvinnelige sjakkspillere. Det har blitt gjort mange initiativ, men de har ikke lykkes. Forbundet og klubbene går glipp av veldig mange potensielle medlemmer ved å ikke være attraktive for kvinner, sier Natlandsmyr.