Andreas (17) har suicidale tanker, men fikk ikke hjelp

Publisert:23. mars 2021Oppdatert:24. mars 2021, 15:23
1 av 4 er misfornøyde med livet under koronapandemien. Foto: Vilde Roald Urdshals

– Det er helt riv ruskende gale at det skal være avhengig av lommeboken for å få hjelp, forteller mammaen til “Andreas”.

Kildene i familien ønsker å være anonyme, og omtales derfor under navnene «Helene» og «Andreas» i denne artikkelen. 

– For vår del var det sånn at han ikke var i stand til å søke hjelp selv. Sånn er det med psykisk helse, det er ofte noen nære som må hjelpe litt, sier “Helene”, mammaen til “Andreas”. Nå betaler hun 1800kr i uken for at sønnen skal få hjelp. 

“Andreas” er 17 år og har suicidale tanker. 

Systemet var lukket 

Moren til “Andreas” tok runden med skole, helsestasjon, BUP og fastlege. De fikk beskjed om å starte med helsestasjon, for så å jobbe seg oppover. 

“Helene” møtte motstand ved hvert ledd. Hun fikk blant annet beskjed om at folk gikk mye oppå hverandre, og at man kunne bli nedstemt av det. – Men dette er jo en helt annen skala, forteller mammaen til “Andreas”. Ingen valgte å henvise dem videre. Helene følte at sønnen ikke ble tatt på alvor. 

Økning i antall henvendelser 


Synnøve Lien, avdelingsleder for barne-og familiehjelpen i Bergenhus og Årstad. Foto: Vilde Roald Urdshals

Synnøve Lien er avdelingsleder  i Barne- og familiehjelpen Bergenhus og Årstad. Hun sier at den økte pågangen på service innen mental helse kan føre til lange ventelister og manglende terapeuter. – Det tar 4-6 uker og måneder før man får hjelp, forteller hun. 

Synnøve Lien har merket en økning av personer som tar kontakt for å benytte seg av lavterskeltilbud innen mental helse. Dette gjelder for det meste ungdommer som har angst og depresjon.

– Jeg tenker at ungdommer som er suicidale skal tas på alvor. Man bør gå til legevakten eller fastlegen sin for å vurdere alvorligheten i det. Men selvfølgelig, blir vi bekymret for at de er suicidale, så må vi lose dem videre.  

Én av fire er ikke fornøyd med livet 

mellom november og desember 2020, er det flere som sliter med ensomhet og psykiske plager. Unge og aleneboende sliter mest. Blant studenter er én av tre ensomme. Én av fire er ikke fornøyd med livet. Den psykiske belastningen er størst i Bergen og Oslo hvor smitteverntiltakene har vært mest omfattende. “Andreas” sliter med suicidale og depressive tanker, –Da kan man ikke sitte og vente i mange uker på å få hjelp, sier “Helene”. 

defineres ventetid som den tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Helse Vest har kortest gjennomsnittlig ventetid i 2. tertial 2020 med 38,9 dager. 

Betaler 1800kr hver uke 

“Andreas” får nå hjelp hos Volvat-klinikken ukentlig. – Det er ikke alle mammaer som kan betale 1800kr hver fredag, forteller “Helene”. 

– Jeg tenker det er helt latterlig at det skal være så vanskelig. Det er helt riv ruskende gale at det skal være avhengig av lommeboken for å få hjelp. Det synes jeg er helt horribelt. For meg gjør det ingenting, men for mange andre så gjør det det. 

– Det er nesten sånn at den som skriker høyest får mest hjelp, og jeg skriker ikke særlig høyt, forteller hun.

“Helene” tror ikke at saken hennes er unik. Hun ser at det er slik i mange ledd. – Jeg har egentlig tillit til helsesykepleiere og til systemet, men når du skal benytte deg av det så er det ikke like enkelt, sier mammaen til “Andreas”. 

“Helene” er redd for at psykiske vansker under pandemien kan skape store konsekvenser for ungdom. – De faller gjerne ut fra skole. Når skolen fikk vite hva som var galt med “Andreas”, så falt bitene på plass. Hvis de ikke får hjelp, så blir de etterlatt til seg selv. 

– Det har blitt et samfunnsproblem, og selvfølgelig har det blitt et større problem under pandemien, forteller “Helene”. 

Usikker fremtid for mange ungdommer

, forteller professor Ragnhild Bjørknes ved masterstudiet i barnevern ved Universitetet i Bergen følgende: 

– Mange sitter relativt isolert, både som familie og som ungdom. Det er en usikker framtid for mange, og det gjør det ekstra vanskelig, forteller hun. 

Bjørknes tror at koronapandemien har ført til en utfordrende livssituasjon for mange.

Hun deler den samme bekymringen som flere andre fagfolk har, som handler om økt helseproblemer blant en del ungdom både nå, og på lengre sikt.

– Det er klart at ungdom i vårt samfunn i dag bærer en ekstra byrde når det gjelder tiltakene ­– det er det ingen tvil om at det er sånn. 

– Løsrivelsen er en del av det å være ungdom. Det blir de fratatt nå, og det tenker jeg at vi bør være oppmerksomme på når vi kommer ut av pandemien, forteller professoren ved Universitetet i Bergen, Ragnhild Bjørknes

rapporterte 19% at de var bekymret for at utbruddet ville føre til en vanskeligere fremtid for seg selv, og 32% var bekymret for at noen av vennene deres hadde en vanskelig situasjon hjemme etter at skolene ble stengt. 

Undersøkelsen ble gjennomført av 3000 ungdommer i Bergen. Kandidatene har svart på et spørreskjema to ganger: en gang i april og en gang i desember 2020. 

7,5 millioner kroner i støtte 

Synnøve Lien informerer Bymag om at det nå er bevilget 7,5 millioner kroner fra staten til Bergen kommune. Dette skal blant annet brukes på lavterskeltilbud, som Utekontakt, Ung Arena og Barne-og familiehjelpen.  Disse midlene vil være en styrking ut året for å møte  de psykiske utfordringene som barn og unge opplever på grunn av pandemien.

Bymag gjør oppmerksom på at Helene og Andreas ikke er hjemmehørende i Bergen kommune. 

Se også:  from on .