Vil bevilge mer penger til funksjonshemmede barn

Publisert:6. mai 2020Oppdatert:6. mai 2020, 10:59

Politikere i Bergen reagerer på kommunens tjenestetilbud.

BERGEN: Byrådet møter tverpolitisk kritikk etter det fremgikk at funksjonshemmede barn ikke har mottatt det tjenestetilbudet de har fått innvilget.

– Det er jo svært beklagelig og uakseptabelt at tjenestene til barn med funksjonsnedsettelser er redusert, sier Hilde Onarheim, som er nestleder i Høyres bystyregruppe.

Sofie Marhaug, som representerer Rødt, er enig.

– Jeg har tatt det opp i kriseforhandlingene at Bergen kommune allerede har dårlig bemanning for utviklingshemmede og personer med nedsatt funksjonsevne, forklarer hun. Marhaug mener dette er noe kommunen burde prioritert høyere.

– Det er litt typisk at gruppene som ikke skriker høyest har vanskeligere for å få den hjelpen de trenger, legger hun til.

 

Uenighet rundt løsningen

– Tjenestene er skåret til beinet i Bergen kommune, sier Sofie Marhaug. – Vi må bruke mer penger på det.

Høyres Marte Leirvåg er uenig i at dette er løsningen.

– Partiene i Bystyret har inngått et bredt forlik i Korona-tiden, der barne-og familietilbudet er viet stor plass. Barn i vanskelige situasjoner blir tildelt en stor andel på denne posten, forklarer hun.

 

Søker klarhet fra Byrådet

Hilde Onarheim peker på lite informasjon fra Byrådet som årsak til at opposisjonen ikke har handlet tidligere.

– Jeg var ikke kjent med dette, sier hun, og forklarer at hun på generelt grunnlag har spurt Byrådslederen om der har vært problemer med kommunale tjenester.

– Vi er ikke blitt orientert om det, forteller hun.

– Byrådet har gitt svært lite informasjon om hvilke problemer og avvik kommunen står overfor.

Bergen Høyres talspersoner mener man må avklare situasjonen med Byrådet, før man foretar seg noe annet.

–  Vårt fremste ansvar er å drive konstitusjonell kontrol av Byrådet gjennom å stille spørsmål i utvalg, på Bystyremøter, og i media, konkluderer Marte Leirvåg.

Byråd for barnehage, skole og idrett Endre Tvinnereim ønsker ikke å imøtegå opposisjonens kritikk direkte, men i en e-post fremgår det at han er uenig i sakens grunnleggende premiss. Ifølge Tvinnereim har tjenestetilbudet fungert tilnærmet som vanlig.