Søkertall femdoblet på ti år

Publisert:5. mai 2020Oppdatert:6. mai 2020, 11:02
REDAKSJONSROMMET: UiBs journalistikkstudenter holder til på Media City, hvor UiB har sin egen avdeling. Foto: Marte Sundkvist Juveli

I 2010 var det kun 36 studenter som søkte seg inn på bachelorprogrammet i journalistikk ved Universitetet i Bergen.
Nå er listene for 2020 ute, og journalistikkstudiet har økt kraftig i popularitet.

BERGEN: Aldri før har så mange søkt høyere utdanning, og bachelorprogrammet i journalistikk ved Universitetet i Bergen har i år rekordmange søkere. Hele 196 søkere har studiet som sitt førstevalg. Dette gir hele 8.9 søkere per studieplass, noe som er vesentlig høyere enn tall for de andre journalistikkstudiene i Norge. Lars Arve Røssland er medieforsker og førsteamanuensis, samt faglig ansvarlig for journalistiskkstudiet ved UiB. 


FORNØYD: Førsteamanuensis og faglig ansvarlig for journalistiskkutdanningen ved UiB, Lars Arve Røssland. Foto: Uib.no/Zulfikar Fahmy

– UiB har hatt bachelorprogrammet i journalistikk siden 2005, men ting har endret seg mye etter at vi flyttet inn på Media City. Studiet har endret seg og søkertallet har blitt mer stabilt de siste årene. 

I føle tall fra Samordna Opptak var det i 2010 kun 36 søkere til bachelorprogrammet. Det gjorde studieprogrammet til det journaliststudiet med færrest søkere det året. Årets søkertall på 196 betyr at søkertallene er mer en femdoblet på ti år. 

– Skummelt at vi er så mange 

En av de håpefulle som nå venter på å få vite om de får begynne på det populære studiet, er Marie Røsrud Graven (21). Graven er for øyeblikket psykologistudent, men har søkt seg til bachelorprogrammet i journalistikk høsten 2020.  

– Jeg har alltid vært glad i å skrive og formidle. Så det å bli journalist har vært drømmen min siden jeg var liten. 


SPENT: Marie Røsrud Graven (21) er en av mange som har søkt seg inn på det populære studiet. Foto: Privat

Røsrud Graven har blanda følelser tilknyttet de høye søknadstallene. 

– Jeg synes det er positivt at studiet er såpass populært. Men det er likevel litt skummel at vi er så mange som sloss om så få plasser. 

 

 

Positive endringer for masterstudiet 

Også masterprogrammet i journalistikk ved UiB har flere søkere enn noen gang før. Programmet var nytt i 2017, med syv søkere til fire studieplasser det første året. I følge Lars Arve Røssland har programmet hatt en stor utvikling siden starten, og det er flere forklaringer på hvorfor. 

– De to første årene måtte man ha to års betalt praksis for å kunne søke på praksiskvoten. Det har vi endret nå, noe som gjør at flere kan søke. 

Nå kan du nemlig søke med en valgfri bachelor og minst ett semesters praksis i et av studentmediene, eller tilsvarende praksis fra for eksempel en lokalavis. 

– Vi ønsker å få inn studenter med forskjellige bagrunner. Det er svært nyttig å ha folk i gruppen som har studert økonomi, jus, politikk eller noe helt annet, før de bygger på med en master i journalistikk. 

Det at studenter fra masterstudiet allerede har levert godt journalistisk arbeid, har utvilsomt vært med på å øke oppmerksomheten og statusen til masterprogrammet. TIdligere masterstudent Johanna Husebye ble i år nominert til SKUP-prisen for sitt graveprosjekt om selvmord blant eldre. Prosjektet til Husebye ble publisert i VG, og saken fikk mye oppmerksomhet. 

– Det var nok betydningsfullt. Hvem som helst kan planlegge noe og fortelle folk at “dette blir fantastisk bra”, men nå har folk faktisk sett at vi har holdt det vi lovet, sier Røssland. 

Tar studentene på alvor 

Det er mye som tyder på at fremtidens journalister vil formes av det som foregår i Bergen og på Media City. I følge førsteamanuensis og faglig ansvarlig Røssland er det spesielt én ting som er viktig for hvorfor akkurat Universitetet i Bergen gjør det bra. 

– Det er selvfølgelig veldig fint å være så tett på det lokale mediemiljøet, men det viktigste er at vi tar studentene på alvor. Vi prøver å skape sunn konkurranse mellom studentene og studieplassene, og prøver å ha god kontakt oss i mellom. 

Student Marie Røsrud Graven venter nå bare på svar om hun er en av de heldige som får tilbud om studieplass. 

– Hvis jeg ikke kommer inn i år, kommer jeg til å søke igjen til neste år. Det er ingen tvil om at det er journalistikk ved UiB jeg har lyst til å studere.