Slik ser de for seg neste semester ved UiB

Publisert:24. april 2020Oppdatert:24. april 2020, 12:06
HØYDEN: Neste semester ved UiB kan ende opp med både digital og fysisk undervising. (arkivfoto)

Ledelsen ved UiB er godt i gang med planer for neste semester, og varsler foreløpig om fysisk oppmøte.

– Vi har startet planlegging av undervisning for neste semester, og allerede nå tenker vi at studentene bør forberede seg på å være i Bergen for å delta i fysisk undervisning, forklarer viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal.

Foreløpig ses det på mulighetene ved flere ulike scenarioer, og endringene vil trolig merkes allerede første uken av semesteret.

– Spesielt velkomstseremoniene og opplegget rundt faddermottaket er punkter vi ser på, forklarer Samdal, og fortsetter:

– Ingen beslutninger er derimot tatt. Vi forholder oss til det som myndighetene kommuniserer til oss, og her avventer vi mer informasjon i forhåpentligvis nær framtid. Signalene som er kommet hittil ligger an til begrensninger der det er store folkemengder.

Smittevernråd avgjør

– Som for mottaksuken er vi opptatt av tilnærminger som gjør at studenter kan møtes i mindre grupper for undervisning, også på emner der vi har mange studenter, sier hun.

Universitetet mener derfor at gruppeundervisning kan være et godt tiltak, og vil tilrettelegge for mer av denne typen undervisning. Det innebærer både mer tilgang på rom og faktisk undervisere.


Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal. Foto: Eivind Senneset, UiB

– Foreløpig planlegger vi rundt en kombinasjon av fysisk gruppeundervisning og digital forberedelse til undervisning. Størrelsen på gruppene vil da bestemmes av smittevernrådene som gjelder på det aktuelle tidspunktet.

Videre forklarer hun at de ikke forventer å kunne ha store samlinger på noe vis, og derfor må planlegge rundt dette.

Nettsiden for nye studenter ved universitetet, advarer om at studiestarten kan bli preget av koronatiltak.

– Derfor må vi tenke på hvordan vi kan legge til rette for at nye studenter kan bli best mulig kjent med hverandre. Noe kan vi gjøre digitalt, men de fysiske møtene er også svært viktige. Fadderuken er altså per nå ikke avlyst, poengterer viserektoren.

Håper på fysisk møte

Leder for Arbeidsutvalget ved Studentparlamentet ved UiB, Andreas Trohjell, forklarer at slik han ser det må vi forberede oss på både digital og fysisk studiestart.

– Så lenge vi følger de retningslinjene som gis nasjonalt, og legger til rette for bruk av bygg uten særlig smitterisiko, så håper jeg vi kan møtes fysisk.

– Spesielt for de nye studentene våre, poengterer Trohjell, som til høsten forøvrig trer inn i vervet som leder i Norsk studentorganisasjon.

Samdal på sin side, beskriver videre en situasjon der ingen kan være sikre på hvordan ting ser ut langt fremover i tid, og fleksibilitet fra deres side blir dermed enda viktigere.

– Hvordan forholder dere dere til eventuelle endringer i planene?

– Til en hver tid skal vi klare å snu oss raskt rundt, og ha alternativer for dette, forklarer Samdal, og legger til at:

– Løpende dialog med studentene er da også viktig for oss.