Nå dobles bussavganger til Stavanger og Bergen igjen

Publisert:28. april 2020Oppdatert:28. april 2020, 14:19
KYSTBUSSEN: Fra og med fredag økes antall avganger til både Stavanger og Bergen fra Haugesund. Foto: Tide

Kystbussen har økt antall avganger igjen på Vestlandet. Bussnæringen opplevd brutale tider med stor nedgang av passasjerer. NHO frykter langvarige konsekvenser.

HAUGESUND: Kort tid etter at Regjeringens tiltak ble iverksatt 12. mars i forbindelse med koronapandemien, var det fulle busser med studenter og pendlere som skulle hjem. Så sank antall passasjerer dramatisk. Fra å ha busser nesten hver time til Stavanger og Bergen fra Haugesund, ble det bare to daglige avganger. 

Nå skal det settes opp flere busser i begge retninger. Kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal i Tide Buss forteller at det blir en økning allerede fredag.

­– Myndighetene har startet med en gradvis gjenåpning, blant annet ved å åpne barnehager og barnetrinnet på skoler, og derfor gjør vi også noen endringer på antall avganger. Vi endrer antallet allerede på fredag, samt ytterligere økning fra mandag 27. april. Da vil vi ha fire daglige avganger mandag til torsdag, samt fem avganger fredag og søndag.

Har hørt på pendlerne

Hun kommer også med en gladnyhet for de som pleier å ta ekspressbussen fra Aksdal enten nord- eller sørover.

– Fredag og søndag vil vi starte opp igjen «Strake veien»-avgangene våre, som er direkteruter mellom Bergen og Stavanger. Lørdagene vil per nå bli uforandret, forteller Frønsdal.

Nedtrappingen til Kystbussen har gått hardt ut over pendlere. Spesielt oljearbeidere i Nordsjøen som må til Sola for å ta helikopter til plattformene. De har nå blitt hørt.

– Det har vært et ønske om flere avganger og et bedre tilbud til pendlere mellom spesielt Haugesund og Stavanger. Dette har også vært en viktig grunn til at vi gjør de endringene vi gjør fra 27. april, sier hun.


ØKER AVGANGER: Kommunkasjonsdirektør i Tide Marianne Frønsdal sier at selskapet skal øke antall avganger igjen med Kystbussen.

Vurderer fortløpende

På grunn av koronakrisen og færre reisende måtte Kystbussen kutte kraftig på antall avganger. Det har ført til at 320 ansatte i Tide har blitt permittert. Nå blir flere hentet tilbake til jobb igjen.

– Den økte aktiviteten vår vil bety at noen sjåfører kan komme tilbake fra permittering.

Utover det arbeider vi for at våre sjåfører kan få jobbe for andre avdelinger i en periode, sier kommunikasjonsdirektøren.

Tide vil ikke gå ut med hvor mange passasjer de har mistet, men sier at pandemien har ført til store inntektstap.

– Vi har så langt hatt en forholdsvis jevn passasjermengde i denne perioden, men på et vesentlig lavere nivå enn normalt. Dette har naturlig nok ført til negative økonomiske konsekvenser for oss, men det er alt for tidlig å anslå omfanget av dette nå.

Strenge smitteverntiltak vil fortsette som før, men det spørs om det vanlige antallet med daglige avganger kommer tilbake til normalen med det første.

– Vi ønsker å opprettholde det gode tilbudet til Kystbussen, men vi antar at det vil gå tid før vi er tilbake til en helt normal produksjon. Antall avganger vil vi fortløpende vurdere opp mot etterspørsel og de smitteverntiltakene vi har innført, sier Marianne Frønsdal.

Bymag har prøvd å få tak i noen av de permitterte sjåførene til Tide og Kystbussen, men de er skjermet for pressen. 

90 prosent frafall av passasjerer

Administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport, som er fagforening for ekspressbussene, forteller til Bymag at de ikke har full oversikt over hvor mange bussjåfører som er permittert på landsbasis, men at det er snakk om store inntektstap. 

– På enkelte ruter har det vært 90 prosent mindre passasjerer. I tillegg er ruter med størst passasjerfrafall kansellert inntil videre, og andre har fått langt færre avganger enn tidligere, sier Stordrange. 

Han forteller om krevende tider for bransjen etter Regjeringens inngripende tiltak i mars. 

– Ekspressbussene får ingen offentlig støtte og lever kun av billettinntektene. Når disse uteblir, har man ikke annet valg enn å redusere tilbudet. Dette er problematisk for passasjerer som er avhengig av ekspressbussene for å komme til og fra jobb.

NHO Transport har derfor bedt om økonomisk redningspakke fra staten.

– Vi søkte Samferdselsdepartementet om støtte til å opprettholde enkelte kritiske ruter allerede 23. mars, men fikk nei fordi man ønsket å avvente kompensasjonsordningen. Denne kom etterhvert, men var lite egnet for ekspressbussene siden denne motiverte til passivitet fremfor aktivitet, meddeler Stordrange. 

Han håper likevel regjeringen åpner opp pengesekken.

-Skal man ha mest nytte av denne, må alle permitteres og bussene parkeres. Våre medlemsbedrifter ønsker i stedet å kjøre sine ruter for å betjene lojale passasjerer, og vi har dermed sendt en ny søknad om støtte. Forhåpentligvis vil denne bli bevilget ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i mai, sier Stordrange i NHO.


BEKYMRET: Administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange frykter varige konsekvenser for transportnæringen. Foto: Privat

Frykter redsel for kollektivreiser

-Medlemsbedriftene er selvsagt frustrerte fordi de verken ønsker å kansellere hele ruter eller viktige avganger, noe som går ut over passasjerene. De ønsker heller ikke å permittere ansatte. Samtidig ser de behovet for restriksjoner for å begrense Covid-19-smitten og nødvendigheten av alle bidrar i dagens samfunnsdugnad.

Selv om ruter som Kystbussen betjener har økt avgangene sine, frykter næringen for fremtiden. 

-Vi håper det går mot normalen, men det forutsetter at selskapene overlever dagens krevende situasjon og at passasjerene gjenopptar tidligere reisevaner. Myndighetene har nå gjentatte ganger bedt folk om å unngå kollektivtrafikken på grunn av smittefare, og vi frykter at inntrykket av at kollektivmidler er en smittefare skal henge igjen lenge etter at forholdene er normalisert. 

-I så fall vil det ta tid å få alle passasjerer tilbake, noe som medfører det kan bli lenge til at alle ruter og avganger er reetablert, frykter NHO transport, som regner med at ting vil normaliseres etter sommeren.