Markerer busseter og setter inn ekstra skolebusser

Publisert:29. april 2020Oppdatert:30. april 2020, 13:33
SKYSS BERGEN: Pressekontakt for Skyss i Bergen Ingrid Dreyer. Foto: Skyss.

Mandag 27. april gikk Skyss tilbake til sitt ordinære rutetilbud for buss og bybane, med ekstra avganger og markeringer for å forhindre smitte. Dette for å opprettholde regelen om en meters avstand mellom både skoleelever og andre passasjerer.

BERGEN: Kollektivtransporten i Bergen har operert med sommertider siden 23. mars, som har ført til færre avganger og et dårlige reisetilbud. Fra mandag av har avgangene i kollektivtilbudet i Bergen gått tilbake til normalt, og en rekke tiltak er satt inn for å forhindre smitte ved bruk av kollektivtransport. 

Pressekontakt iSkyss, Ingrid Dreyer, forteller at Skyss gjør det de kan for at det skal være så trygt som mulig å reise kollektivt.

– Vi prøver å tilpasse rutetilbudet så godt vi kan. Vi har fortsatt svært lave passasjertall sammenlignet med vanlig, men vi overvåker passasjertallet kontinuerlig via automatiske tellesystemer. Slik har vi siden midten av mars kunnet tilpasse rutetilbudet i tråd med disse dataene for å sikre nok kapasitet, sier Dreyer.


SMITTETILTAK: “Ikkje sitt på avsperra seter” er beskjeden til reisende med kollektivtransport i Bergen. Foto: Kamilla Ø. Killingberg.

Forventer økte reisetall

Forrige fredag ble en veileder for bransjen ferdigstilt av Den nasjonale kollektivtrafikkforeningen. Tiltakene som nå innføres i Bergen samsvarer med tiltak gjort i kollektivtrafikken i andre fylker.

– I likhet med resten av kollektiv-Norge innfører vi nå merking av seter som ikke bør brukes på alle transportmidlene våre, sier Dreyer. 

Disse tiltakene begrunnes i en forventning om at antall reisende vil øke fremover. Merking av seter vil gjøre det enklere for passasjerer å forholde seg til hvor stor avstanden skal være.  

– Veilederen ble ferdigstilt fredag 24. april, og det arbeides nå fortløpende av med merking ute på bussgarasjene. Det vil ta noen dager før det er på plass i alle transportmidler, sier Dreyer.

Både Utdanningsdirektoratet og Kollektivtrafikkforeningen har lagt en meters avstand som et krav til kollektivtrafikken.

– Utdanningsdirektoratet har lagt opp til en meters avstand på skolebusser. Derfor har vi satt inn ekstra skolebusser for at det skal være mulig å overholde avstandskravene i skoleskyssen, sier Dreyer. 

Føles trygt å reise kollektivt

Alexandra Elvira Nekstad Andersson (21) er student i Bergen og bruker fortsatt kollektivtilbudet i Bergen hyppig. Hun har lagt merke til strengere tiltak på bussene.


REISENDE: Alexandra Elvira Nekstad Andersson er en av mange som benytter seg av Bergen sitt kollektivtilbud. Foto: Privat.

– Det er festet skilt på seter som ikke skal brukes, slik at man har minst en meters avstand mellom hverandre, sier Andersson.

Hun forteller at hun opplever å ha god plass på bussene, og at de har vært lite folk på kollektivtransporten i forhold til tidligere. Likevel merker hun at markeringen ikke er på plass i alle de kollektive transportmidlene enda.

– Til forskjell fra bussen så har det ikke kommet skilt på noen av setene på bybanen enda, men det er heller ingen som setter seg ved siden av noen man ikke kjenner, forteller Andersson.