Mangelfullt tjenestetilbud for funksjonshemmede barn

Publisert:29. april 2020Oppdatert:29. april 2020, 08:57
BEDRE TILBUD: Håvard Ravn Ottesen, sentralstyremedlem i Handikappede barns foreldre, etterlyser et bedre tilbud for funksjonshemmede barn.

– Noen trenger bistand til ting som å gå på do, og nå får de ikke den personlige assistansen de skulle ha fått, sier Håvard Ravn Ottesen, sentralstyremedlem i Handikappede barns foreldre.

BERGEN: Flere støtteordninger som gjør hverdagen enklere for funksjonshemmede barn og deres familier har de siste seks ukene blitt svekket. Det skjer med bakgrunn i regjeringens smitteverntiltak som skal hindre spredning av COVID-19.

 – Kommunene gir for dårlig informasjon, og de tenker ikke helhet, sier Ottesen . 

– Hvis skolen har et ansvar, så glemmer ofte kommunene at når de kutter sitt tilbud, så kan det hende at familien vil få behov for andre tjenester, legger han til. 

 

Blir fratatt selvstendighet

Barn med nedsatt funksjonsevne har ofte behov for ekstra bistand til å mestre skolehverdagen. Ifølge Ottesen har mange medlemmer av Handikappede barns foreldre opplevd å miste deler av tjenesteapparatet rundt barna sine. Når dette skjer, kan det medføre stor inngripen, selv i de mest dagligdagse gjøremål.

– Hvis du er tretten år og må spørre foreldre om hjelp til å gå på do, så er du ikke selvstendig, sier han.


LANGE SØKEPROSESSER: Frode Hetlebakke, leder i Handikappede barns foreldre Bergen, sier at det ikke alltid er lett å få et utvidet tilbud fra kommunen.

 Sliter seg ut på søknader

Mange av tjenestene barn med nedsatt funksjonsevne har krav på, innvilges av kommunen der de er folkeregistrert, som også vurderer deres behov i antall timer per uke. Søknadsprosessen kan være omfattende, og Ottesen tror mange foreldre vegrer seg for å søke om ekstra støtte.

En av dem som kan bekrefte dette er Frode Hetlebakke. Han er leder i Handikappede barns foreldre Bergen, og far til en utviklingshemmet gutt.

– Vi har fått et tilbud fra 08:00 til 15:00, men jeg jobber fra 07:00 til 15:10 i en annen bydel, forteller han. 

De har også fått enkelte andre tilbud, men det strekker ikke til. Hvis de har behov for ytterligere bistand må de sende søknad til kommunen, og det er ikke bestandig like lett.

 – Vi sliter oss ut på søknader, og vet jo ikke hvor lenge dette vil vare, sier Hetlebakke.


IKKE ENIG: Direktør ved Etat for vurdering og rehabilitering i Bergen, Elin Wathne, sier kommunale prosedyrer fungerer som de skal og at foreldre må kontakte kommunen dersom tilbudte ikke strekker til.

 

Viktig å kontakte kommunen

– Kommunene overlater for mye til foreldrene og lar ikke barn være selvstendige. Alle disse tjenestene er blitt innvilget, og fraværet av tjenestene øker belastningen på foreldrene, konkluderer Håvard Ottesen.

Direktør ved Etat for vurdering og rehabilitering i Bergen, Elin Wathne, er uenig. Hun har tro på at de kommunale prosedyrene fungerer som de skal.

– Alle som får helse- og omsorgstjenester i Bergen Kommune får et vedtak som beskriver den tjenesten de skal få. Saksbehandlere som fatter vedtak om helse og omsorgstjenester er i dialog med bruker/ pårørende og tjenesteyter. På denne måten sikrer vi at brukere får de tjenestene de er innvilget, forklarer hun.

 Wathne presiserer viktigheten av å kontakte kommunen dersom man ikke får det tjenestetilbudet man er blitt innvilget.

– På generelt grunnlag kan jeg si at barn med særlige behov har fått et omsorgstilbud på skole og barnehage. I de tilfeller der dette ikke har vært mulig, har det vært gitt noe tjenester i hjemmet. Det er viktig at brukere eller pårørende som opplever at de ikke får de tjenestene en er innvilget tar kontakt med tjenesteyter eller saksbehandler, sier hun.