Koronaviruset har gitt oppsving for sykkelsporten

Publisert:29. april 2020Oppdatert:30. april 2020, 13:18
SYKKELVEI: I Haugesund er det laget mange av disse veiene de siste årene. Foto: Mathias Brandt

Med stengte treningssentre og overfylte turstier har flere valgt å mosjonere ved sykling. Prosjektet “Sykkelbyen” har også merket økningen, selv om hjemmekontor og permitteringer sørger for mindre aktivitet til og fra jobb på to hjul.

HAUGESUND: Etter at Regjeringen kom med de strenge koronatiltakene i mars, måtte blant annet treningssentrene stenge. Det førte til en ny renessanse for en rekke treningsformer.

Selger flere sykler

Nå har sykling opplevd en større interesse enn tidligere. Hos Spinn Sykkelshop i Haugesund har de merket dette godt i det siste.

­– Vi merker at interessen har tatt seg opp. Det er flere som vil trene på sykkel, og vi har solgt flere sykler enn vanlig på denne tiden av året, sier daglig leder Vegard Thuestad.

Han har ikke merket koronakrisen i butikken.

– Butikken ble nettopp flyttet så vi er litt usikker på hvor stor betydning krisen og nedstengingen har hatt. Vi vet at kundemassen er økt under korona, og det er en bedre i forhold til april i fjor, forteller Thuestad.

At det er blitt flere sykkel-debutanter ute på veiene har butikken fått erfare.

– Det er helt klart flere som har fått øynene opp for sykling. Selv om det ikke har vært en eksplosiv økning, merket vi at det er mange nye som vil sykle, sier han.

Det er varierende hva butikker selger til hungrige syklister, men noe stikker seg ut.

– Omsetningsmessig så står el-sykler for størsteparten. I antall så selger vi mest av hybrid- og terrengsykler, forteller Thuestad i Spinn.

Mindre sykling til jobb

I 2012 startet Haugesund kommune, i samarbeid med Karmøy kommune, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen opp prosjektet «Sykkelbyen».

Prosjektleder Lorna Mannes Dyrekolbotn har ansvaret for å få flere til å sykle i Haugesund og Karmøy. Hun har ikke noen konkrete tall å komme med, men de følger med på tendensene langs veiene likevel.

– Ettersom mange har hatt hjemmekontor eller har vært permitterte, samt at skoler og barnehager har vært stengte, vil tallene på jobbreiser med sykkel gå ned. Totalt sett har naturlig nok bruken endret seg fra jobbreiser til fritidsreiser i denne perioden, sier hun.

Selv om det naturlig nok har blitt en del færre reiser med sykkel til og fra arbeidsplassen, tror Dyrekolbotn at folk sykler mer på fritiden.

– Enkelte har nok litt bedre tid, og vi merker at flere er i aktivitet ute. Om det er flere som sykler har vi ikke tall på nå, men det virker som at flere sykler for å mosjonere for tiden. Vi håper likevel at flere har tatt i bruk sykkelen til turer og trening, tror prosjektlederen.


PROSJEKTLEDER: Lorna Mannes Dyrekolbotn skal prøve å få innbyggerne i Haugesund og Karmøy til å velge sykkelen fremfor bilen. Foto: Privat

Tilrettelagt by

«Sykkelbyen»-prosjektet går for full kraft med hovedmål til å motivere innbyggerne om bruke sykkel fremfor bil. Lorna Dyrekolbotn forteller at det ligger an til å bli en suksess.

­– Det tar tid å bygge en sykkelby og endre reising fra bil til sykkel. Likevel er vi på god vei til å øke sykkelandelen. Det bygges nye sykkelveier og andre sykkeltiltak og det jobbes aktivt med ulike kommunikasjonstiltak for å få flere til å sykle i hverdagen, sier hun.

De siste årene er det kommer flere nye sykkelveier i Haugesund, som ikke akkurat har stått ubrukt.

– Syklistene bruker de nye sykkelveiene. I tillegg har vi skiltet en del ruter for å gjøre det enklere for syklisten å finne frem til målepunktet sitt. Det kommer også et sykkelkart i løpet av våren, som skal bidra til at syklisten lettere skal finne gode veier til plasser som arbeid, sentrum og idrettsanlegg.

Hun er ikke overrasket over at flere sykler nå i koronatidene, og sier at Haugesund er godt egnet til å komme seg rundt i på to hjul.

­– Forholdene ligger godt til rette for at flere skal sykle her, både topografisk og med hensyn til at det er korte avstander mellom boområder og arbeidsplasser. I mange tilfeller vil det være raskere å sykle enn å kjøre bil, i tillegg til alle andre fordeler det er med å sykle, forteller Dyrekolbotn.