Kommunens yngste storbonde

Publisert:23. april 2020Oppdatert:23. april 2020, 13:51
NY STORBONDE: En vanlig arbeidsdag for Martin Frøyen Jordalen. Foto: Johanne Hoel

Martin Frøyen Jordalen (20) har kjøpt seg et eget gårdsbruk, til tross for et vanskelig marked. Nå er han bosatt i Oldedalen som kommunens yngste storbonde.

Jordalen har vokst opp i et byggefelt i Lærdal, langt fra landbruk og gårdsdyr. Men etter fire år på landbruksskole begynte drømmen om egen gård å vokse. Ettersom han ikke er i arverekke på gård, ble eneste alternativ å kjøpe.

– Markedet for gårdsbruk er lite, sier Jordalen. 

Få gårder til salgs 

– De aller fleste gårder går fortsatt i arv, så det er svært få gårder på markedet i Norge

Ettersom Jordalen ikke kommer fra gård selv, forteller han at det var utfordrende å skulle finne seg en gård til salgs.  

Kommunens landbrukssjef, Ellen Kirkeeide, forteller at det ikke har blitt solgt noen gårder i Stryn de siste årene. I år er et unntak, ettersom dette er den andre gården som selges. Dette kan være tilfeldig, men det kan også tyde på et generasjonsskifte. Det er færre arvtakere som tar over gårdsdriften, som resulterer i at flere gårder blir stående tomme. 

– Det er svært få unge bønder i kommunen, sier Kirkeeide. 

Hun fortsetter med å si at landbrukskontoret stiller seg svært positivt til nye, unge tilflyttere som kan bringe jordbruket videre i kommunen. Jordalen fant til slutt en gård til salgs i Oldedalen. 


NY STORBONDE: Martin Frøyen Jordalen i arbeid. Foto: Johanne Hoel

– Når sjansen kom, måtte jeg ta den, forteller Jordalen. 

Da Arvid Rustøen la gården sin for salg var Jordalen på hugget med en gang. Han ringte banken allerede etter første besøk på gården, og var fast bestemt på å kjøpe.  Men det viste seg å bli vanskeligere å få lån enn hva Jordalen først hadde sett for seg. 

En utgående kontrakt som skaper problemer

Tidligere gårdseier, Arvid Rustøen, er trofast kunde hos en av de lokale bankene i nærområdet. Jordalen så det naturlig å fortsette lånet i samme bank, og håpte de var villige til å støtte opp om bondesamfunnet i nærområdet. Da den lokale banken sa nei måtte Jordalen se seg om etter andre løsninger. 

Ettersom det er en stor gård, er bonden avhengig av å leie melkekvote (se faktaboks) hos andre bønder. Denne gården leier rundt 80 000 liter i melkekvote hos andre bønder, og den største leiekontrakten går ut i 2021. 

– Kontrakten er svært viktig for gården, og ettersom den snart går ut ble det problematisk å få lån hos bankene, forteller Jordalen. 

Til slutt fikk Jordalen lån hos Landkreditt, som førte til at han fikk kjøpt gården til Rustøen. Den formelle overtakelsen er ikke før i september 2020, men Jordalen er allerede på plass på gården for å lære mest mulig av Rustøen. 


RUSTØEN: Dette er gården som Martin Frøyen Jordalen overtar. Foto: Johanne Hoel

Fremtiden i Oldedalen

Det er en stor gård og mye ansvar, så Jordalen ønsker å finne seg noen han kan drive sammen med. Men i tiden fremover skal han få mye hjelp av Rustøen, og etterhvert kommer også faren hans. Jordalen regner med at faren vil tilbringe mye tid på gården, slik at de kan dele på noe av ansvaret. 

Jordalen forteller at han gleder seg til fremtiden på gården her i Oldedalen. Først og fremst gleder han seg til slåtten og mye arbeid i sommer, men han ser også frem til å tilbringe mye tid inne i fjøset. Det beste Jordalen vet er å rense båsene og legge ny sagflis, så dyrene blir fornøyde. 

– Det som skiller en god bonde fra en dårlig bonde er hvor godt han steller kalvene. En frisk og glad kalv vil også bli en god melkeku, sier Jordalen.

Han forteller at han fortsatt har mye å lære, men ettersom han har stor interesse for faget er han ikke bekymret.