– Kan ikke forstå at kommunikasjonen skal være så dårlig

Publisert:23. april 2020Oppdatert:24. april 2020, 15:56
Oppgitt. Ole Håvard Lunde Rustad er misfornøyd med informasjonsflyten fra Det humanetiske fakultet etter koronautbruddet. FOTO: Ole Håvard Lunde Rustad

Grunnet mangel på pensumtilgang og lite informasjon under koronakrisen valgte Ole Håvard Lunde Rustad å utsette bacheloren med ett år. – Jeg opplever at UiB ikke tar bachelorgraden seriøst.

Ole Håvard Lunde Rustad (29), tar bachelor i norsk som andrespråk og er opprinnelig på sitt siste semester, med bachelorskriving på agendaen. Koronakrisen tvang midlertidig fram en endring i planene.

– Jeg har endt opp med å melde meg av bacheloroppgaven og ta den neste vår på grunn av vanskelige forhold og tidsknapphet. Dette gjelder sikkert andre også. I en bacheloroppgave må man som regel finne eget pensum, og særpensumet finner man på universitetsbiblioteket. Når man mister tilgang til biblioteket, og da særpensumet, mister man en sentral del av opplegget, sier Rustad.

Dårlig med informasjon

Ole Rustad dro, som mange andre studenter på UiB, hjem fra Bergen etter koronautbruddet for å studere hjemmefra. Han mener at informasjonsflyten fra Det humanistiske fakultet (HF) til dets studenter underveis har vært kritikkverdig.

– Jeg synes det er skuffende at informasjonssenteret ikke er bedre informert. Jeg kan ikke forstå at kommunikasjonen mellom universitetsstyret og HF skal være så dårlig. Masterstudenter har fått to til fire uker utsettelse for innlevering av masteroppgaven, men jeg har ikke hørt noe angående bachelor ennå. Jeg har snakket med informasjonssenteret om utsettelse, men ble av dem bare bedt om å sende mail til studieveilederen, forteller en oppgitt Rustad.

Beklager

Leder for informasjonssenteret ved Det humanistiske fakultet, Lise Kristiansen, forteller at de etter beste evne oppdaterer studentene underveis i koronakrisen og beklager dersom enkelte føler seg oversett.


Informasjon. Lise Kristiansen er leder for infosenteret ved HF. FOTO: UiB

– Jeg kan egentlig ikke si så mye om denne situasjonen ettersom jeg ikke kjenner til all informasjonen her, men det er beklagelig hvis han (Ole Rustad) har kontaktet oss og ikke fått hjelpen han trenger. Jeg skulle ønske at han hadde tatt direkte kontakt med meg, eller sendt inn klage via kanalene som studentene har tilgjengelige. Vi har virkelig forståelse for at koronasituasjonen ikke er lett for studentene og vi prøver å besvare alle så godt vi kan, sier Kristiansen.

Hun utdyper at de er klar over at studentene som skriver bachelor har slitt med å få tak i pensum grunnet stengt universitetsbibliotek. Hun forteller at emner som opprinnelig var planlagt med hjemmeeksamener, som en bacheloroppgave, likevel vil videreføres uten utsettelse.

 

Lokale behov ved bachelorstudiene

Oddrun Samdal er viserektor for utdanning ved UiB og forteller at en eventuell utsettelse av bacheloroppgaven må vedtas av det aktuelle fakultetet.


Forklarer. Oddrun Samdal forteller at bachelorutsettelser er fakultetenes ansvar. FOTO: Eivind Senneset, UiB

– Angående master valgte vi en felles beslutning mellom fakultetene, å gi utsettelse på to-fire uker, dette for å sikre vurdering av masteroppgavene innen semesteret er omme. For bachelorstudiene er det ikke vedtatt en slik felles beslutning fordi ikke alle studiene har bacheloroppgave, og det er større lokale behov, utdyper Samdal.