ESA: Mener Norge bryter EØS-borgeres rett til fri flyt av utdanning

Publisert:30. april 2020Oppdatert:30. april 2020, 12:30

EFTAs overvåkningsorgan ESA, mener Norge bryter med EØS-rettigheter om fri flyt av utdanning mellom EØS-landene. En rett som er stadfestet i EØS-avtalen. Norge har nektet norske studenter fra ELTE-universitetet i Ungarn godkjennelse av mastergrad i klinisk helse- og helsepsykologi. Dette må rettes opp innen fire måneder, konkluderer ESA i en grunngitt domsavsigelse, publisert på deres nettside.

84 norske psykologistudenter ved ELTE-universitet i Ungarn saksøkte staten allerede i 2018. Bakgrunnen for søksmålet var at studentene sto i fare for å ikke få lisens og autorisasjon som psykolog i Norge.

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)
EØS består av EUs medlemsland og de tre EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge. Samarbeidet ble etablert gjennom EØS-avtalen og gir de tre EFTA-statene tilgang til EUs indre marked.

EFTAs overvåkningsorgan (ESA)
EØS-tilsynet ESA kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i Island, Liechtenstein og Norge.