Enighet i jordbruksoppgjøret

Publisert:30. april 2020Oppdatert:30. april 2020, 11:45

Staten og bondeorganisasjonene har kommet til enighet i årets jordbruksforhandlinger, melder Nationen.

OSLOPartene har forhandlet siden søndag, og kom til enighet torsdag 30.april.

Avtalen prioriterer områder som korn, frukt og grønt. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad understreker i dagens pressekonferanse at dette er viktig for å øke norsk produksjon i sektorer hvor selvforsyningen er lavere enn i husdyrsektoren. I tillegg er det gjort tiltak retta mot produksjonsfordeling, distriktsjordbruk og klimautslipp.

I årets avtale er det satt nye målpriser og fordelt en budsjettramme på 350 millioner kroner. Den økte budsjettoverføringen vil medføre en prisøkning på 50kr i året for forbrukeren.

Årets forhandlinger har blitt gjennomført som forenklede forhandlinger. Det innebærer blant annet at de kun har forhandlet rundt allerede eksisterende ordninger. Grunnet mangel på viktige grunnlagstall, og usikkerhet rundt inntekter og kostnader, blir det i motsetning til tidligere år ikke lagt frem en ramme for inntektsveksten per årsverk.