Vil lokke studenter til Forsvaret

Publisert:3. mars 2020Oppdatert:4. mars 2020, 10:20
Statlig besøk: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tar imot spørsmål fra UIB-studenter. Foto: Joachim Munthe

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte Universitet i Bergen for å fri til studenter: -Forsvaret trenger studentkompetanse, sier statsråden.

Studentsenteret: Auditoriet “Egget” er nesten helt fullt. Studenter, professorer og militærveteraner, her finner du det meste. Samtlige i salen blir stille da dørene åpnes og forsvarsministeren tar stegene ned trappa. Frank Bakke-Jensen er i Bergen for å holde foredrag om Forsvaret, den nye langtidsplanen som skal stemmes på i mars og for å rekruttere ungdom til militæret. Med ham er rektor ved UiB Dag Rune Olsen og en hel tropp presse- og militærfolk.

Søker til studenter

­-Jeg er her, hos dere studenter, fordi det er dere vi i Forsvaret vil ha. Dere er framtida, det er dere vi vil rekruttere, taler Frank Bakke-Jensen fra talerbenken.

Statsråden forteller at han er interessert i studentenes innspill og tanker om forsvaret og truslene vi står overfor. Cybertrusselen er kanskje den som har vært mest aktiv i det siste. Det var blant annet et angrep av statlig aktør på Helse Øst i 2018 og angrep på Hydro i 2019.

-Vi er NATOs øyne og ører. Både det sivile og det militære inngår i dette. Vi trenger dere ungdommer til å hjelpe oss i framtida, vi trenger deres kompetanse, forteller forsvarsministeren videre.

-Det er mye større rekruteringspotensial her enn i de normale forsamlingene jeg snakker i. Gamle militærfolk er ikke interessert i å rekrutteres om igjen, sier Bakke-Jensen lattermildt.

Ungdom tenker fremgang

-Som ung politiker besøkte jeg en landbruksskole. Der diskuterte jeg med mange unge mennesker og alle holdt på med hest. “Hest?”, sa jeg. Ikke kyr, geiter eller sau. “Hest”, sa de. For da unngår du å måtte ta over et gårdsbruk med sau, kyr og geiter, fordi der blir du for livet. Ungdom ser alltid etter hva som kommer etter. Dette må vi føye inn i måten vi snakker om Forsvaret og hvordan utdanningen i Forsvaret er, sier Frank Bakke-Jensen.

Statsråden forklarer at Forsvaret ønsker å ha et fremtidsrettet syn med tanke på utdanningen man kan få i tjenesten.

-Det er slik vi ønsker å lokke dere, ungdommen, til å bli med i Forsvaret, fortsetter ministeren.

Forsvaret har også et talentprogram der de søker folk med cyberkompetanse som skal gå av stabelen i august. Dette er eksempel på Forsvarets rekrutteringstiltak.

Økt kapasitet

Ifølge den nye langtidsplanen skal Forsvaret, blant annet, øke kapasiteten. Heimevernet skal øve mer, klartiden skal ned enda mer enn før og forsvaret skal utvide sine kompetanseområder.


ØKT PENGEBRUK: Forsvarets budsjettbruk vokser.

-Før snakket vi om tre grener i forsvaret. Hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret. Nå snakker vi om fem grener hæren, sjøforsvaret, luftforsvaret, cyber og space.

Forsvarsministeren fremhever cyber som en spesielt viktig del av forsvaret. Vi har hatt flere dataangrep på Norge og det trengs større kapasitet og kompetanse til denne delen av Forsvaret. Kompetanse som, for det meste, unge mennesker sitter med.