- Vi regner med at tallet på smittede vil øke

Publisert:6. mars 2020Oppdatert:6. mars 2020, 09:38
HAUKELAND SYKEHUS: Regner med økt antall smittede. Foto: Synnøve Fonneland.

Det er tydelig at Koronaviruset har skapt bekymring blant Bergens innbyggere. - Men retningslinjer og planer er oppdatert og sykehuset er godt forberedt, forteller kommunikasjonsdirektør ved Haukeland sykehus, Erik Vigander.

Haukeland sykehus: Det er nå 15 personer som har testet positivt for Koronavirus i Bergen kommune, og det er flere mennesker i hjemmekarantene. På Haukeland Sykehus er de forberedt på en eventuell spredning.

- Vi regner med at tallet på smittede vil øke, men Haukeland har veldig gode forutsetninger for å ta i mot smittede som trenger sykehusbehandling, sier Vigander.

Gode forutsetninger

Han forteller at de, som regionsykehus på Vestlandet, er godt forberedt og har både ressurser, kompetanse og personell til å takle mange smittede.

- Alle våre avdelinger er godt orientert og forberedt på eventuelle pasienter. Men hittil ser man at mange av de som blir smittet ikke blir alvorlig syke. 


HAUKELAND SYKEHUS: Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander. Foto: Katrine Sunde.

Fraråder bekymring

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge, forteller at Norge er blant de bedrestilte i møte med Koronaviruset.

-  Vi har et godt helsesystem som er tilgjengelig for alle. Vi har også gode ressurser og er et åpent samfunn der folk har tillit til myndighetene og følger råd.


HAUKELAND SYKEHUS: Personalet er forberedt. Foto: Katrine Sunde.

Det viktigste rådet for å unngå smitte er god håndhygiene.

- Det er viktig å vaske hendene grundig med såpe og vann etter man har vært ute blant folk, og ikke ta seg til munnen med skitne hender, forteller Hauge.

Vigander uttrykker også at vi er i trygge hender.   

- Både vi og primærhelsetjenesten er godt forberedt, så vi mener at folk ikke skal gå rundt å være bekymret, men tenke på god håndhygiene og følge de rådene som Folkehelseinstituttet gir.