Toppet listene – nå mener langt færre å ha fått info om varsling

Publisert:10. mars 2020Oppdatert:10. mars 2020, 15:20
TRAKASSERING: UiB og NHH har flere muligheter for varsling, her illustrert av verktøyet i MittUiB. Foto: Marius Wiig Holmen/NOKUT (Innfelt)

Både ved NHH og UiB opplever færre å ha fått informasjon om varslingssystemet ved trakassering.

BERGEN: Undersøkelsen Studiebarometeret tar for seg trivselen til studenter ved ulike studier og institusjoner. Blant påstandene fremmet i undersøkelsen er “Jeg har fått informasjon fra universitetet/høyskolen om varslingssystemet” ett av dem.

I 2018 svarte 79% av Norges Handelshøyskole ja på påstanden, noe som var topp for hele landet. Over årsskiftet har imidlertid tallet sunket til 51% på samme spørsmål.

Til tross for at ja-andelen har økt på landsbasis, er fortsatt NHH listet som nummer fire i statistikken.

Mener arbeid må gjøres

– Jeg opplever at ledelsen jobber kontinuerlig med dette, og at de tar det på alvor. Samtidig er det slik at når man får tall som disse, ser man at man trenger å jobbe med å få informasjonen fra systemet til studentene, sier leder for Norges Handelhøyskoles Studentforening, Marthe-Caroline Dahle.

Hun tror at noe av grunnen til at tallet var såpass høyt det foregående året, skyldes stort trøkk rundt temaet om varsling, men det betyr ikke at jobben er gjort.

– Tallene viser at vi har et arbeid å gjøre, konstaterer Dahle.


UNDERSØKELSE: Tallene viser andelen per instutisjon som mener å ha fått informasjon om varslingssystem ved trakassering. Grafikk: NOKUT, Studentbarometeret.

– Litt skuffende

Prorektor for utdanning ved NHH, Linda Nøstbakken, mener også at den spesielle situasjonen i 2018 er en viktig faktor å ta hensyn til når man ser på tallene.


TILFREDS: Lederen i NHHS har inntrykket av at styret ved høyskolen tar saken på alvor. Foto: Kristian Sweeney, NHHS Foto.

– Vi hadde nesten en unaturlig høy score sammenlignet med de andre instutisjonene. Det kan skyldes at vi hadde en debatt om her på NHH, samt at det generelle søkelyset på temaet om varsling var stort, forklarer hun.

Videre legger prorektoren til at det er noe de jobber konstant med, og at det tas spesielt opp i velkomstuken for nye studenter.

– Høsten 2019 delte vi for eksempel ut informasjonskort  om varsling til alle faddere og nye studenter. I tillegg har vi hatt egne møter med ulike grupper i studentforeninger om dette, noe jeg tror er en god strategi. Derfor er det litt skuffende å se tallet falle, samtidig som vi vet hvorfor vi lå såpass høyt sist, sier prorektoren. 

NHHS-lederen sier seg enig i at dette er noe som informeres tydelig om de første dagene i fadderuken, og at samarbeidsmøter med rektoratet har gitt positive utfall:

– Eksempelvis har vi gitt tilbakemelding om at det er vanskelig å finne frem, og så har de tatt dette videre.

 

UiB uten klar tese

Også Universitetet i Bergen scoret høyt i 2018, med omtrent 65% som oppga å ha fått informasjon om varslingssystemet. I fjor derimot, var andelen som svarte ja gått ned til 50%.

– Vi vet ikke sikkert hvorfor det har seg slik at tallet har sunket. Vi har informert om dette under studiestart, så kanskje det drukner i alt det andre. Det er også lenker inne i Canvas, men mulig det ikke blir gitt nok oppmerksomhet, forklarer viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, og utdyper:

– Det vi burde gjøre er å skape mer oppmerksomhet rundt teamet varsling, og dette med jevne mellomrom.

Hun mener det er veldig viktig at studentene er kjent med rutinene og plattformene som UiB har for varsling om uønskede hendelser.

– Vi vil derfor legge vekt på at vi skal opp igjen i statistikken. Vi har eksempelvis fått nytt studentombud, som jobber aktivt med å synliggjøre seg på sosiale medier og dermed muligens få ut informasjon om “Si ifra” også der.

– Alle skal ha det bra

– Om noen varsler med rødt lys vil informasjonen gå direkte til en sentralenhet som ser på og vurderer det med rask fremdrift, foreller Samdal om dagens rutiner ved UiB.

NHH har de også en nettside for varsling (se faktaboks), som Nøstbakken tror skal oppfylle sin hensikt.

– Mulig denne nettsiden kan bli mer tilgjengelig, men jeg håper og tror at alle som eventuelt ønsker å varsle om noe vil finne den uten problem, påpeker hun, og legger til at:

– Vi ønsker at alle skal ha det bra, og at de sier ifra hvis noe ikke er ok. Målet må være å komme høyere igjen, og holde det samme konstante trøkket på temaet. Det kal være lett å si ifra.