Narkohandel på nett blomstrer etter at grensene stengte

Publisert:28. april 2020Oppdatert:28. april 2020, 11:34
DARKNETMARKED: Kapitalismens høyborg: alt er til salgs. Bymag har i forbindelse med arbeidet i saken kartlagt de ulike salgskanalene for narkotika på det mørke nettet. Foto: Martin Alexander Fjellheim

“Tørken” har ført til desperasjon i rusmiljøet, på norske fora er det økt pågang i diskusjoner rundt narkotikakjøp på nett.

Brukere diskuterer åpent opplevelser fra den illegale netthandelen på anonyme fora og deler fremgangsmåter for å best mulig ivareta sin anonymitet gjennom prosessen. 

Desperate tilstander

Mangelen på tilgang av narkotiske stoffer, den såkalte “” som har oppstått i forbindelse med koronakrisen, har ikke bare ført til en . Det har også ført til at brukere vurderer nye måter å anskaffe rusmidler på.

En av de som opplever dette på nært hold er en av Oslos narkotikalangere. Mannen på 27 har vært i narkotikamiljøet siden han var 16, og selger primært cannabis, psykedelika og amfetamin for å finansiere eget bruk. Bymag har valgt å bevare mannens anonymitet.

– Tørka har gjort folk helt rabiate, miljøet har vært preget av svindel, ran og desperate henvendelser fra alle hold. Mange hopper over til darknet for å slippe å utsette seg for fysisk risiko. 

Oslopolitiet ønsker ikke kommentere holdbarheten i sitatet fra den anonyme kilden, men forteller at det er høye priser på narkotika for tiden, og at det skjer ran av de som har depoter. De forteller også om mye “bøff” (falske varer) i omløp. 

– Mange i miljøet opplever økt utrygghet internt, forteller pressesjef Unni Grøndal i Oslo Politidistrikt


OSLO: Arild Knutsen, leder i FHN, en organisasjon som driver oppsøkende virksomhet i Oslo, tilbyr bistand, oppfølging og deler ut smitteforebyggende og skadereduserende utstyr, utover kommunens tilbud. Foto: Dzudera Glesne

Arild Knutsen, leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk forteller at deres organisasjon har tett kontakt med rusmiljøet i hovedstaden og kan bekrefte at koronakrisen har hatt store ringvirkninger i narkotikamiljøet.

Han mener markedet er preget av ujevn tilgang, ujevn pris og ujevnt innhold etter innføringen av regjeringens koronatiltak og stengningen av landets grenser og at dette har ført til desperasjon i rusmiljøet. 

– For de mest sårbare rusmisbrukerne som selvmedisinerer for psykisk sykdom er den største trusselen å ikke få tak i noe. Da risikerer de å gå over til tyngre legemidler i mangel av rusmiddelet de er vant med.

På Jodel og ulike norske diskusjonsfora har Bymag observert en drastisk økning i antall innlegg rundt narkotikakjøp på nett de siste ukene. Redaksjonen har over lengre tid overvåket og registrert diskusjon rundt netthandel av narkotika i ulike kanaler sentrert rundt rusmidler på norske fora.

Økende bruk er en utfordring

Politidistrikter over hele landet har de siste årene rapportert om at bruken av internett til kjøp og salg av narkotika er et økende problem. Likevel kommer de store kvantumene fortsatt over grensen med tungtransport og andre transportmidler i følge seniorrådgiver for kommunikasjonsstaben i Kripos, Jonas Fabritius Christoffersen. Kripos er Politiets nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. 

–  Man trenger ikke oppsøke tradisjonelle rusmiljøer for å kjøpe narkotikaen, forteller Christoffersen. 

Kripos opplever fremveksten av narkotikasalg på nett som en særlig utfordring for hvordan unge mennesker rekrutteres inn i rus. 

– Man kan bestille narkotika over nett, fra sitt eget hjem. For enkelte grupper betyr internett at tilgangen til produktene er mer tilgjengelig.


JODEL: Gjemt bak anonymitet diskuteres det i kanaler som er åpne for alle. Direkte diskusjon rundt kjøp og salg av narkotika bryter med Jodels retningslinjer, de blir derfor fjernet raskt av moderatorene. (Collage av innlegg i ulike kanaler tilknyttet rus). Foto: Martin Alexander Fjellheim

Innenlandspost oppleves som trygt

På foraene har Bymag observert at det frarådes å kjøpe fra utenlandske leverandører da disse forsendelsene må gjennom tollen. Det anbefales heller å benytte norske selgere der det er mindre rutiner for å kontrollere innenlandspost for narkotika.

–Det er sannsynligvis en oppfatning om at handel innenlands reduserer oppdagelsesrisikoen, og dermed fremstår dette som attraktivt for norske kjøpere, forklarer Christoffersen på vegne av Kripos.

Elisabeth Gjølme, kommunikasjonsdirektør i Posten presiserer ovenfor Bymag at det er ulovlig for Postens ansatte å kontrollere innholdet i postforsendelser. Det er dermed Tollvesenet og Politiet som er ansvarlig for å kontrollere post for narkotikaforsendelser.

Tollvesenet presiser videre at kontroll av innenlandsforsendelser faller inn under Politiets ansvarsområde.

– Tolletatens oppgave er å stoppe og kontrollere post og kurersendinger fra utlandet, forteller Thore Simenstad, medierådgiver i Tolletaten. 


JODEL: Det er en oppfattet lavere risiko forbundet med innenlandsforsendelser. (Skjermdump av kommentarfeltet til ett av innleggene som diskuterer narkotikahandel på nett). Foto: Martin Fjellheim

Advarer mot en falsk trygghetsfølelse

Christoffersen i Kripos mener det er andre utfordringer tilknyttet narkotikasalg over nett enn salget i de etablerte rusmiljøene.

– Det mørke nettet er ikke et fristed for kriminalitet, men vi må ta i bruk til dels andre metoder når vi etterforsker disse sakene kontra den mer tradisjonelle narkotikakriminaliteten. 

Videre forteller han at de er godt kjent med hvordan narkotika omsettes på en lang rekke ulike plattformer. 

– Politet har imidlertid metoder for å identifisere kjøp og salg av narkotika på internett, Politiet og Tollvesenet avdekker jevnlig postforsendelser hvor omsetningen har skjedd på internett.​

Bymag har tidligere vært i kontakt med en ung bergenser, som regelmessig handler på det mørke nettets markedsplasser, såkalte “darknetmarkeder”. Det blir levert til postkassen hans i Bergen.

- Det er som finn.no, men for drugs, forteller han til Bymag. Redaksjonen har valgt å holde identiteten hans anonym. 

“Det mørke nettet”

Den teknologiske utviklingen har endret forutsetningene for narkotikahandel og digitalisert kriminell virksomhet. En betydelig andel av narkotikahandelen på nett finner sted på darknetmarkeder ifølge den Europeiske Narkotikarapporten fra 2019. 

Disse markedene er tilgjengelige i internetts mer lugubre hjørner. For å forstå hvordan dette ser ut i praksis kan vi kategorisere internett inn i tre deler:

Clearnet: Det vanlige nettet vi bruker i dagliglivet.

Deepweb: Et samlebegrep for nettsider som ikke er listet på clearnet.

Darknet: Nettsider på deepweb som brukes til ulovlig aktivitet.


DARKNETMARKED: Enormt utvalg. Bymag har i forbindelse med arbeidet i saken kartlagt de ulike salgskanalene for narkotika på det mørke nettet. Foto: Martin Alexander Fjellheim

Med unntak av en webadresse som slutter på .onion i stedet for .com er det lite som skiller disse digitale markedene fra nettbutikkene vi benytter i dagliglivet. Kjøpere og selgere må opprette en brukerkonto på nettsiden før de kan fylle opp den digitale handlekurven og gå videre til frakt og betaling. 

Disse markedene er ikke tilgjengelig via vanlige nettlesere som Chrome, Safari og Edge. De er ikke listet som nettadresser på clearnet, det vanlige nettet. For å få tilgang må man bruke en alternativ nettleser, eksempelvis The Onion Router, også kjent som TOR.

Betaling foregår med Bitcoin via en “escrow-tjeneste”, som er en nøytral tredjepart. Den fungerer som en depositumskonto og overfører summen videre fra kjøper til selger.

Modernisering

Ifølge den Europeiske Narkotikarapporten fra 2019, som ble fremlagt av det Europeiske Overvåkningssenteret, gjennomføres den største andelen av narkotikaomsetningen fortsatt på “gamlemåten”. 

- Nettplattformer for salg av illegale rusmidler er fortsatt en relativ liten del av hele markedet, men har blitt viktigere de siste årene, står det i rapporten.

Europol og det Europeiske Overvåkningssenteret anslår at over 100 globale darknetmarkeder har eksistert på ulike tidspunkt siden fremveksten av de anonyme nettmarkedene i 2010.

Internasjonale påtalemyndigheter har gjennom store aksjoner forsøkt å begrense netthandelen, men opplever regelmessig at to nye åpner hver gang de stenger et marked.

I 2017 ble AlphaBay, den største markedsplassen som har eksistert så langt, stengt som en del av en internasjonal politioperasjon der et annet stort nettsted, Hansa-markedet, også ble stengt.

Til tross for innsatsen viser en analyse fra Europol og senteret at inntekten omsetningen av narkotika på darknetmarkedene allerede ett år senere var tilbake til nivået fra før operasjonen.