Nå skal basketmiljøet rekrutere flere jenter

Publisert:6. mars 2020Oppdatert:6. mars 2020, 19:24
JENTELØFTET: Jentene vil ikke benkes lenger. Her er Ulriken Eagles-jentene fra 2006/2007-laget. Foto: Camilla Hovig.

Basketball har opplevd frafall blant jenter. Nå skal Jenteløftet øke rekrutteringen: – Målet til prosjektet er å styrke veksten på jentesiden, forteller Lene Instebø, daglig leder for NBBF Region Vest.

Idrettens Hus: Gjennom Jenteløftet kan klubbene i Region Vest søke om ekstra midler fra regionen, slik at de kan sette i gang tiltak rettet mot jenter. Kun 30 av 130 lag i Region Vest er rene jentelag. Ved å holde et spesielt fokus på jenter, håper de at andelen vil vokse i takt med prosjektet.

Mellom 2014 og 2018 sank andelen jenter fra 1056 til 855 spillere.

– Det har vært tungt med rekruttering på jentesiden. Generelt har det vært en vekst blant medlemmer, men i all hovedsak skjer dette på herresiden, forteller Lene Instebø, daglig leder for NBBF Region Vest. 

– Tiltak som Jenteløftet skal bidra til økning blant jenter. Det forventes at det skal bidra til flere jentespillere i slutten av 2020 enn det har vært de tidligere årene, fortsetter hun.


SAMHOLD: U14-laget til Ulriken Eagles gjør seg klar til kamp. Med fjesene synlig er Trine (f.h.), trenerne Anna Hammer og Anika Aiello, Suheyma, Anna Linnea og Pawlina.

Gjennom prosjektet skal klubbene nå ut til skolene i sitt nærmiljø. De inviterer jenter inn til gratis treninger etter skoletid, som skal vare i minimum fire uker. Det er viktig at treningene ikke blir et engangstilfelle, slik at jentene faller fra. Treninger skal skape både økt kjennskap til sporten og samhold mellom jentene. Prosjektet er spesielt rettet mot 6. og 7. trinn, det vil si jenter født i 2007 og 2008. Videre samles jentene for et felles, avsluttende arrangement. 

– Arrangementet er kun for jenter og skal styres av jenter. Ved kamper skal dommerne for eksempel være kvinnelige, slik at jentene kan se kvinner i sterke lederroller gjennom sporten og motiveres til å fortsette videre, sier Instebø. 

Ulriken Eagles: Et ekstra løft for jentene

Ulriken Eagles er Vestlandets største basketballklubb, med over 300 medlemmer fordelt på 24 lag. Åtte av disse er jentelag. Gjennom Jenteløftet har de fått støtte til rekruttering, og har til nå hatt nær kontakt med flere skoler i henhold til basketball for jenter. 

Ingvild Sandford, trener for Ulriken Eagles, føler at prosjektet så langt har vært en suksess, men de er fortsatt bare i startfasen. Ulriken Eagles startet prosjekter gjennom Jenteløftet i februar, og har allerede fått en ny jentegruppe som skal spille kamper. I tillegg har de startet et SFO-prosjekt på fire skoler, der jenter opp til fjerdeklasse får prøve seg i sporten. 


ETABLERT SPILLER: Fatima Mohamad (16) fra Ulriken Eagles bidrar til Jenteløftet, der hun stiller opp på skoler med råd til jentene. Foto: Astrid Gjerde.

Gjennom prosjektene i Jenteløftet deltar også flere av de veletablerte spillerne fra Ulriken Eagles. De opptrer som rollemodeller for jentene som vil fortsette med basketball.

– Det er utrolig få jentelag, og vi må gjøre noe for å få flere inn i basket før det er for sent. Vi bruker rollemodellene våre ut i skolene, og merker at flere og flere synes det er gøy med sporten, fortsetter Ingvild Sandford. 

Selv om de prøver å få rollemodeller sine til skolene, finnes det få kjente superstjerner å se opp til. 

– Vi har ikke idealer eller rollemodeller i kvinnebasket. Vi har dem innad hos oss, men ingen utenfra vet om dem, forteller Instebø.


BASKETSPIRE: Karyn Sandford (16) fra Ulriken Eagles inspirerer jenter gjennom Jenteløftet. Foto: Astrid Gjerde.

– Vi må bli flinkere til å synliggjøre oss

Hun sammenligner idretten med fotball og håndball, som ifølge henne skal være mye flinkere til å synliggjøre seg for utenforstående. Kvinnelig basketball lider under dårlig markedsføring, både av sporten og spillerne - spesielt i media. I tillegg håper hun at prosjektet kan skape ringvirkninger blant jenter. Ikke bare vil hun at jentene som deltar skal påvirkes av sporten, men at jenter generelt også skal merke at det skjer noe. 

– Vi må bli flinkere på å synliggjøre oss, slik at jenter forstår at sporten også kan være et godt alternativ for dem, sier Instebø.