Derfor er det vanskelig for studenter å få nok søvn

Publisert:10. mars 2020Oppdatert:11. mars 2020, 15:32
Kurs: Ruth Velsvik holder kurs for å hjelpe studenter til bedre søvn. Foto: Privat

Søvn er nødvendig for et normalt fungerende liv, men en større undersøkelse viser at 31% av studenter sliter med søvnproblemer.

– Det er et voksende folkehelseproblem, sier Ruth Velsvik, rådgiver for Sammen.

Ruth Velsvik er lektor i psykologi og rådgiver for Sammen. Hun holder kurset “Sov godt - om søvn og døgnrytme” gratis for studenter som har betalt semesteravgift. Målet er å gi studenter en forståelse for egne søvnvaner og behov, og gi studentene enkle grep for å bedre dekke disse behovene. Insomni kan nemlig forårsake en rekke konsekvenser.

– For studenter er det viktig å være konsentrerte og opplagte. Det er vanskelig med for lite eller for dårlig søvn. Dårlig søvn fører til konsentrasjonsvansker, gjør det tyngre å lære, kan ha effekt på humøret ditt og gjør at man rett og slett fungerer dårligere, forklarer Velsvik.

Hvert fjerde år utføres undersøkelsen SHoT på oppdrag fra SiO, Sit og Sammen. Den har som mål å kartlegge studenters helse og trivsel. I 2018 var søvn en av kategoriene, og nesten en tredjedel av studentene oppfyllte kravene til diagnosen insomni, eller søvnløshet.


Undersøkelse: SHot 2018 viser at 31% av studenter oppfyller kravene til diagnosen insomni.

– Netflix hjelper ikke

Bymag spurte 20 studenter om deres søvnvaner på studentsenteret. Hele 80% svarte at de slet med søvn i varierende grad. Flere studenter tyr til skjerm for å få sove.

– Jeg setter på Netflix i bakgrunnen. Det hjelper meg med å sovne, svarte en student.

Ruth Velsvik sier at det man bør gjøre er å tenke tilbake på hva en huleboer ville ha gjort.

– Når det var natt for huleboerne betydde det at lyset var borte. Det eneste de kanskje hadde var bålet. Et varmt, vagt lys. Vi har tilgang til blått lys hele dagen. Når vi vil sove bør vi ha minst mulig lys rundt oss for å få kroppen i “sovemodus”, forklarer hun.

Velsvik forklarer vider at mennesket har en naturlig døgnrytme i seg. Døgnrytme kan derimot forskyves av ting vi gjør, for eksempel å se Netflix sent på natta. Da vil kroppen forbli våken lenger enn den burde og det vil være vanskeligere å sovne og søvnkvaliteten vil være dårligere.

– Istedenfor å bruke Netflix eller telefonen anbefaler jeg å gjøre noe som krever lite aktivitet og som kan gjøres i minst mulig blått lys. Se for deg huleboeren som pirker i bålet for å bli trøtt, utdyper Velsvik.

 

Nedprioriterer søvn

Ruth Velsvik forklarer at det er flere grunner til at studenter ikke sover godt, men at noe av hovedårsaken ligger i at de rett og slett ikke prioriterer søvn.

– I tillegg til at skjermene distraherer, blir mange fort opphengt i selvrealiserings- og prestasjonsjaget. Man kan glemme de livsnødvendige behovene vi har, som søvn er en del av. Studenter føler nok ekstra på dette jaget.

Velsvik understreker at søvn er en del av en større sammenheng i vårt mentale liv. Det er vist at søvn kan være del av årsaken til at folk får depresjons- og angstlidelser. Når man først får slike psykiske vansker kan det fort bli enda vanskeligere å få nok søvn som igjen forverrer symptomene.

– Det er viktig at studenter har en forståelse for hva søvn er og hvordan det fungerer. Mange blir kanskje fanget i dårlige søvnvaner og sliter med å komme seg ut, sier rådgiveren.