Deler kultur gjennom nytt dansekompani

Publisert:6. mars 2020Oppdatert:28. april 2020, 14:34
DEBUT: Simbarashe Norman Fulukia, John Pfumojena, Tapiwa Furtherson Mhasvi og Phillimon Chigwida (ikke på bildet) var med i forestillingen Figure-ring/New Voices. Foto: Åsalinn Arntzen Dale

Vestland Danseteater består utelukkende av dansere med innvandrerbakgrunn. Nå er de aktuelle med debutforestilling.

USF Verftet: Figure-ring/New Voices er Vestland Danseteaters debutforstilling. Den ble vist på USF Verftet 27. og 28. februar. Vestland Danseteater er det første dansekompaniet i Norge der samtlige av medlemmene har innvandrerbakgrunn. 

Gjennom bevegelser inspirert av samtidsdans og afro-fusion, inviterer danseteateret oss med på en reise for å finne ut hvem vi er og hvor vi hører til. 

– Livet på turne ikke alltid er like lett. Hvor er hjemme om man alltid er på reisefot? Er det i det hele tatt nødvendig å ha et hjem, spør stifteren av dansekompaniet, Simbarashe Norman Fulukia.

Han har funnet mening i å dele kulturuttrykk med publikum og andre kunstnere:

– Jeg reiste fra Zimbabwe til Norge for å utveksle kunst og kultur. Når du møter andre mennesker bør du både gi og ta, sier Simba. Vi ønsker ikke å endre andre kulturer, men heller å legge til ulikheter og bidra til mangfold. 

Identitet og følelse av hjemsted og tilhørighet er gjennomgående tema. Danserne forteller om den afrikanske filosofien ubuntu, som fokuserer på fellesskap og medmenneskelighet. Å styrke bevisstheten og forståelsen for andre mennesker er avgjørende for å kunne samarbeide og bygge gode samfunn. John Pfumojena forteller hvor viktig dette er for kunstnerisk samarbeid:

– Det å jobbe sammen som dansere er en kunstnerisk reise. Samarbeid handler å finne løsninger sammen. Det handler om forhandlinger og kompromisser, sier John.

Den afrikanske filosofien har vært grunnleggende for å bygge opp det nye dansekompaniet. 

– I den afrikanske kulturen bruker vi musikk og dans som sosiale og kulturelle samlingspunkt. Da jeg vokste opp i Zimbabwe var det aldri spørsmål om ferdigheter. Alle skulle være med å synge og spille og danse sammen. Det var ikke noen audition. Det handler om kultur heller enn talent.


WORKSHOP: Simba, John og Tapiwa var instruktører på danseworkshopen Infinite Flow. Foto: Åsalinn Arntzen Dale

Samme helg var tre av danserne fra Vestland Danseteater instruktører på Infinite Flow – et åpent og gratis kurs i kroppsbevegelse og afro-fusion – tuftet på samme prinsipper som dansekompaniet jobber med. Her fikk deltakerne muligheten til å kjent med nye kroppsbevegelser i fellesskap med andre.

– Det er mange ulike teknikker og måter å bevegelige seg på. Vi må finne vår egen stemme, men det kan vi gjøre i fellesskap. Hvem er du uten et fellesskap? “Jeg er fordi vi er”, det er det ubuntu handler om, sier Simba.

Neste gang Figure-ring/New Voices blir fremvist er 23. september 2020, som en del av Bergen Afro Arts Festival (BAAF) på Fana Kulturhus.