Vil fjerne statsstøtte for private høyskoler

Publisert:8. mars 2019Oppdatert:11. mars 2019, 15:54
Foto: Marte Garmann

Forsknings- og høyere utdanningsministeren foreslår å stramme inn finansieringen av private høyskoler. Bergen Arkitekthøgskole er blant skolene som kan miste statsstøtten.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ønsker å endre tilskuddsordningene for private høyskoler. Nå er lovforslaget ute på høring. Endringene kan føre til at flere private høyskoler mister statstøtten.

Har ikke sett nødvendigheten av akkreditering

Blant de skolene som risikerer å miste statstilskuddet er Bergen Arkitekthøgskole. Ingunn Tepstad er kontorsjef ved skolen, og forteller at de er i en prosess hvor de søker institusjonsakkreditering. Det vil si en statlig godkjennelse for at skolen holder de gitte kvalitetskravene. Tidligere har det vært tilstrekkelig å ha et studietilbud med akkreditering, som vil si at det studietilbudet holder de gitte kvalitetskravene.

– Vi er helt enige i at det må settes kvalitetskrav til høyere utdanningsinstitusjoner. Som en liten skole som tilbyr et studieprogram, har vi tidligere ikke sett nødvendigheten av å søke institusjonsakkreditering.

Samme krav som statlige institusjoner

– Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen mener det bør stilles de samme kvalitetsmessige forventningene til de private høyskolene som til de statlige institusjonen, forteller Nybø.  

Nybø understreker at private høyskoler spiller en viktig rolle i norsk høyere utdanning, og at mange av de private høyskolene har selv vært sterke pådrivere for de endringer som nå foreslås.

- Dette vil skape mer robuste institusjoner og bedre kvalitet for studentene, sier Arne Krumsvik, rektor ved Høyskolen Kristiania til Khrono tidligere denne uken.

Vil ha konsekvenser for studietilbudet

Tepstad forteller at i dag utgjør statstilskudd om lag 75 prosent av inntektene deres. 

– Det vil selvsagt ha konsekvenser for utdanningstilbudet dersom dette faller bort, legger hun til.

Det er flere skoler som er i samme situasjon som Bergen Arkitekthøgskole. Det er totalt åtte private høyskoler som mottar tilskudd fra staten. Hvor stor andel av budsjettene som dekkes av statstilskuddet er forskjellig fra institusjon til institusjon. Khrono skriver at høyeste andel er 89 prosent hos Barrat Due musikkinstitutt, og laveste er 33 prosent hos Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling. 

– Ikke et mål at skoler skal miste finansieringen

– Institusjonsakkreditering stiller noe høyere krav til organisasjon og antall ansatte. Dette kan være en utfordring for noen små skoler som tidligere kun har trengt akkreditering av studietilbud, sier Tepstad.

Kunnskapsministeren sier at flere av de private høyskolene som i dag får tilskudd, men som ikke har institusjonsakkreditering, er i prosess for å skaffe seg slik akkreditering selv eller er i dialog om sammenslåing med andre høyskoler. Hun understreker at departementet vil følge opp de private høyskolenes videre arbeid, og bidra til at høyskoler som i dag mottar tilskudd, kan oppnå de nye kravene innenfor overgangsperioden.

– Det er ikke noe mål for regjeringen at høyskoler som i dag får tilskudd, skal miste denne finansieringen.  Vi har i høringsnotatet lagt opp til at det blir fastsatt rimelige overgangsordninger for å gi de private høyskolene tid til å tilpasse seg nytt regelverk, legger Nybø til.